Status på Corona-situationen

Der er intet positivt nyt for sejlsporten i fase 2 af genåbningen af Danmark.

Dette er beskeden den 8. maj fra Dansk Sejlunion. Det betyder for ASK at aktiviteterne må forblive på det niveau vi har kørt det sidste par uger:

De forskellige afdelinger har tilpasset deres aktiviteter, så de gældende retningslinier udnyttes bedst muligt. Vi må opfordre til at i holder fast i disciplinen lidt endnu indtil der kommer nye retningslinier.

Det betyder også at vore klubhuse forbliver lukkede som hidtil.

Pas stadig godt på jer selv!

Sejlerhilsen

Jørgen Ringgaard
Formand


Du kan læse mere på Dansk Sejlunions Corona webside.