Trafikale problemer – udvidet udgave!

Kommunen har planlagt ombygning af tilkørselsveje henover sommeren.
Det bliver endnu mere bøvlet at komme på havnen, hvilket måske reducerer de mange forskellige trafikanter, der benytter parkeringspladserne omkring klubhuset. Du kan følge med på http://aarhusoe.dk/ og læse mere i vedlagte nyhedsbrev fra kommunen.

En eftertanke kan gå i retning af:
Hvis nogen skal bygge en hel ny by på en bar mark, hvordan vil de så helst dimensionere P- pladserne?
Lige nu blæser svaret i vinden.
/lars