Vedligehold af bygninger og materiel

I sejlklubben er der behov for kontinuerlig oprydning og strukturering af vores fælles rammer.
Vi er så heldige at Per Risvang har tilbudt at være ansvarlig for oprydning og iværksættelse af vedligehold af klubbens faciliteter på land.
I forvejen har vi jo “Torsdags klubben”, som i forvejen udfører et rigtigt stort og  flot vedligeholdelses arbejde for klubben.
Per Risvang vil arbejde sammen med gruppen og der vil blive ophængt en ønskeliste/to-do-liste i køkkenet i det store klubhus, hvor alle kan skrive ønsker på.
Medlemmerne må regne med at blive spurgt om hjælp og inddraget på forskellig vis . Det vil også medføre opslag af ordensregler og retningslinjer for brug af vores fælles bygninger – alt sammen til gavn for klub og medlemmers ve og vel.
Sejlerhilsen bestyrelsen