Aarhus Sejlklub åbner nu op til næsten normal drift

Efter først lukning og derefter gradvis genåbning kan vi nu genoptage aktiviteterne så længe kravet om maksimum 50 forsamlede, samt fortsat håndhygiejne og afstand overholdes.

I de tilfælde, hvor der arrangeres fælles-spisning skal man følge retningslinjer for restauranter/kantiner.

Iøvrigt henviser vi til de nye retningslinier fra Dansk Sejlunion:

Dansk Sejlunions anbefalinger til sejlklubber

Dansk Sejlunion anbefaler at sejlklubberne følger sundhedsmyndighedernes retningslinjer. Det handler f.eks. om at holde 1-2 meters afstand til andre, samt forbuddet mod at forsamles i grupper eller deltage i aktiviteter på mere end 50 personer. 

Indendørs

Klubhuse kan åbnes.

Såfremt klubhuset rummer en offentlig restaurant, kan åbning af denne følge de generelle regler for åbning af restauranter og caféer – hvis bygningsejeren og/eller kommunen tillader dette.

Vær opmærksom på, at nogle kommuner måske fortsat kræver, at deres bygninger forbliver helt lukkede.

Der kan åbnes for bade- og omklædningsfaciliteter samt toiletter, hvis sundhedsmyndighedernes anbefalinger til rengøring overholdes. 

Hyppig og grundig rengøring af fælles kontaktpunkter skal som minimum ske én gang dagligt og oftere ved mange berøringer. 

Udendørs – på havnen

Forbuddet mod at forsamles i større grupper end 50 personer skal overholdes. Forældre og trænere tæller med. Hvis der er behov for, at flere end 50 sejlere eller surfere tager på vandet fra samme havn, strand eller slæbested, bør klubberne planlægge dette, så der hverken ved tilrigning, søsætning eller hjemkomst bliver problemer i forhold til de 50 personer – fx på slæbestedet.

Dette giver mulighed for, at fx en træner eller instruktør kan give instruktioner eller briefinger til grupper på 49 personer ad gangen (forudsat afstand på 2 meter) i land.

Vær opmærksom på, at nogle havne kan have særlige restriktioner, retningslinjer eller krav.

Udendørs – på vandet

Dansk Sejlunion vurderer, at mange af sejlklubbernes almindelige aktiviteter som træning, sejlerskole, fritidssejlerprøver og små lokale kapsejladser kan gennemføres på betingelse af, at forbuddet mod at forsamles i større grupper end 50 personer overholdes, og at der bør holdes afstand på 1-2 meter til andre. Vi har udarbejdet specifik information og råd om de enkelte emner.

Venlig sejlerhilsen

Jørgen Ringgaard
Aarhus Sejlklub
Formand
tlf. 20485546