Aarhus Sejlklub indkalder til Generalforsamling 2015

Torsdag den 12. november kl. 19.00 i klubhuset
DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Godkendelse af revideret regnskab for det forløbne år
4. Indkomne forslag
5. Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent
6. Valg af formand
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
9. Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant.
10. Eventuelt
Vedr. pkt. 7 og 8.:  Bestyrelsesmedlemmerne Jesper Andersen, Per Henrik Hansen og Anne Nielsen er på valg,
sidstnævnte ønsker ikke genvalg. Suppleanterne Peter Svarre og Sørens Asboe er begge på valg.
Der er indkommet et Forslag.
Se regnskabet: regnskab2015.
Se budgettet budget2015 .
Mvh,
Bestyrelsen
Fællesspisning før generalforsamlingen
Traditionen tro er der fællesspisning kl 18.00 i ASK-
Menuen er  Skibberlabskov til en pris af 50 kr eksl. drikkevarer.
Tilmelding  kan ske på liste fremlagt i klubhuset eller pr email til aarhussejlklub@mail.dk
Sidste frist for tilmelding til og med mandag den 9. nov. – der betales kontant el. mobilepay på selve aftenen.