Aarhus Sejlklubs strategiske temaer 2017

Fire strategiske temaer. 

Der sker rigtigt mange gode ting i Aarhus Sejlklub; de fire strategiske temaer 2017 er områder, hvor vi har valgt at give særlig opmærksomhed de kommende år.

Et af temaerne er specifikt for Ungdomsafdelingen, de øvrige temaer er fælles for alle medlemmer i Aarhus Sejlklub: Uddannelse, Sport og Samarbejde.

  • Aarhus Sejlklub ønsker at have en stærk og stor ungdomsafdeling med ikke under 150 aktive medlemmer. Aarhus Sejlklub skal skabe en ny model for ungdomsarbejdet, der sikrer samarbejde på tværs med andre afdelinger og som skaber et attraktivt ungdomsmiljø med sen specialisering.
  • Sporten er det at stræbe efter bedre resultater som kapsejler, tursejler og aktiv i klubben. Udøvere og de aktive, der gør udøvelse af sporten muligt, er ligeværdige i sporten i Aarhus Sejlklub. Det er vores ambition, at Aarhus Sejlklub skal udbygge sin position som en betydende sejlklub lokalt og nationalt – både sportsligt og organisatorisk.
  • Fælles og tværgående uddannelseskoncept. I Aarhus Sejlklub har vi en ambition om, at alle der sejler skal have mulighed for at blive bedre sejlere gennem træningsaktiviteter. Behov for at skabe en fælles udannelses-dagsorden i klubben, på tværs i Aarhus Sejlklub (’det blå spor’), der kan tilpasses de enkelte målgrupper.
  • Samarbejde. Aarhus Sejlklub er på næsten alle aktivitetsområder stærkt afhængig af gode eksterne relationer. Det skal vi indrette os på og være opmærksomme på, vores resultater skabes her igennem. Vi ønsker at indgå i et kompetent, konstruktivt og imødekommende samarbejde med relevante interessenter.

Og så er Fællesskabet i Aarhus Sejlklub og i hver afdeling det betydeligste aktiv, og et stærkt og kraftigt kendetegn ved netop vores klub.

Læs “Aarhus Sejlklubs strategiske temaer 2017”.

 

Baggrund

Strategiopgaven blev besluttet på generalforsamlingen 2015, og er siden diskuteret på medlemsmøde i marts 2016. Det foreliggende resultat er besluttet af bestyrelsen, og her først i januar har bestyrelsen afholdt ‘Fællestaffel’ med klubbens afdelinger og udvalg, hvor “Aarhus sejlklubs Strategiske Temaer 2017” blev præsenteret og diskuteret.

Hvad sker der nu?

Temaerne angiver retninger og mål. De er oplægget til arbejdet i fire temagrupper, der i den kommende tid skal hente inspiration, faglig indsigt og udarbejde planer for realisering i samarbejde temaernes målgrupper. Temagruppernes konklusioner skal derefter føres ud i livet.

 

Venlige sejlerhilsner

Jens

Formand