Bestyrelsen har konstitueret sig

På bestyrelsesmødet mandag den 21. besluttede vi følgende vedtægtsbestemte konstituering:

Næstformand: Kenneth Meier-Andersen.

Kasserer (økonomiansvarlig): Jesper Andersen.

Fartøjsinspektør: Per Henrik Hansen.

 

Venlig hilsen

Jens

Formand