Egå TUN STAR 10.-11. September 2022

Så nærmer tiden sig for Egå Sejklubs Tun Star, som er en 2 dags double-hand kapsejlads til Tunø.

Tilmelding senest torsdag den 1. september via Egå Sejlklubs hjemmeside: www.egaasejlklub.dk/egaa-tun-star.

Der kan maksimalt deltage 30 både i sejladsen.