Ekstraordinær generalforsamling 19. maj 2020

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Aarhus Sejlklub

Dato: 19. maj 2022

Tid: 19.00

Sted: Sejlsportscentret.

Baggrund:

Nu er vi så langt, at vi skal have afklaret hovedprincipper for vores nye klubhusfaciliteter.

For at få et så kvalificeret grundlag som muligt for at træffe beslutningen har vi gennemført nye dialogmøder med repræsentanter fra de forskellige afdelinger, som vi gennemførte samtaler med for snart 3 år siden.

Formålet har været at få verificeret, om de udsagn, vi fik dengang, stadig gælder, eller noget har ændret sig.

Det er foregået d. 4. + 6. april.

Derefter er der et åbent dialogmøde for alle medlemmer d. 11. april i klubhuset kl. 19.00.

I løbet af april vil der løbende være yderligere materiale tilgængelig på vores hjemmeside.

Foreløbig dagsorden:

Valg af dirigent

Valg af referent

Punkt 1:

Vedtagelse af hovedprincipper for vores nye klubhus.

Evt.

Endelig dagsorden fremlægges senest 14 dage før den ekstraordinære generalforsamling.

Såfremt grundlaget for en afstemning ikke er tilvejebragt, vil den ekstraordinære generalforsamling blive aflyst.

Vedtægterne kræver indkaldelse med mindst 6 ugers varsel.

Venlig hilsen

På bestyrelsens vegne

Ib Tranberg

Formand