Nyt klubhus – nye skridt

Ib Tranberg, formand

”Det tager 8-10 år at få et nyt klubhus” – var meldingen fra Idrætssamvirket, da vi startede processen i 2019.

Vi mente, at det vist var lidt overdrevet.

Måske ender de med at få ret.

Vores nuværende planer opererer med at få klubbens aktiviteter samlet fysisk på en lokation. I øjeblikket er den mest realistiske mulighed på området ved den nuværende Ungdomsafdeling.

Vi vil gerne have klaret et par ting her i det tidlige forår, så der er tid til at sejle i sæsonen.

Det ene er den ekstraordinære generalforsamling d. 19. maj – det andet er en miniundersøgelse, vi vil gennemføre på nettet fra torsdag d. 28. april – søndag d. 1. maj.

Til opfriskning får I derfor følgende: 

Hvorfor et nyt klubhus/faciliteter:

 • Vi er på få år vokset fra ca. 550 medlemmer til 715
 • Vores fysiske rammer står ikke mål med aktivitetsniveauet
 • Vi har kun et rum til omklædning, møder, almindelig hygge osv. Aktiviteter som ofte foregår samtidig
 • Klubhuset er nedslidt og utidssvarende
 • Rammerne passer ikke til en moderne sejlklub og vores ambitionsniveau
 • Skure og opbevaringsfaciliteter i Ungdomsafdelingen er nedslidte

Hvad skal de nye rammer kunne:

 • Styrke og videreudvikle klublivet for både bredden, uddannelsesaktiviteter og eliten
 • Èn samlet klub under samme tag kan modvirke ”Søjleorganisering”
 • Skabe synergieffekter mellem afdelingerne, gensidig inspiration, lette overgang for børn til ungdoms – samt voksensejlads
 • Rumme gode undervisnings – og mødelokaler
 • Skabe rum for socialt samvær for flere grupper samtidig
 • Understøtte fællesskabet så man har lyst til at komme i klubhuset
 • Skabe en funktionel og visuel sammenhæng i området
 • Styrke mulighederne for at videreudvikle synergierne og det gode samarbejde mellem Aarhus Internationale Sejlsportscenter, Sailing Aarhus og klubben
 • Have et design der understøtter havnemiljøet
 • Skabe et område hvor byens borgere kan komme tættere på sejlsportsmiljøet
 • Understøtte vores arbejde for at gøre Aarhus til en af Nordeuropas bedste sejlsportsbyer

Nogle forudsætninger for placering af nyt klubhus/faciliteter:

 • Minihavnen skal udvides så J70 og Sejlerskolen kan have have bådene placeret lige ved det nye klubhus.
 • Nærhed til slæbested for joller
 • Aarhus Kommune har givet forhåndstilsagn om, at vi kan placere nyt klubhus på arealet, hvor det nuværende jollehus (Ungdomsafdelingen) er placeret
 • HAL (Havneforeningen Aarhus Lystbådehavn) er positiv overfor placeringen
 • Aarhus Sejlsportscenter bakker op om ide og placering
 • Forslaget til placering og argumenter for nyt klubhus bygger på de ”trædesten” som er skabt gennem en 3 årig proces med fokusgrupper, diverse møder med medlemmerne samt løbende principvedtagelser i både den tidligere og nuværende bestyrelse
 • Den økonomiske ramme er 18-22 mill. kr.
 • Aarhus Sejlklub har på nuværende tidspunkt opsparet 2.322.351 kr. og fortsætter opsparingen. Resten skal skaffes via kommunale tilskud samt donationer