Ekstraordinær generalforsamling d. 7. januar 2020

Der indkaldes hermed til ekstraordinær Generalforsamling i Aarhus Sejlklub

7. januar 2020 kl. 18.30 i jollehuset (Ungdomsafdelingen), Aarhus Sejlklub

På den ordinære Generalforsamling blev vedtaget ændringer af klubbens vedtægter. Da bestemmelsen i vedtægternes § 15 om tilstedeværelse af mindst 20 % af de stemmeberettigede medlemmer ikke var opfyldt, indkaldes hermed til en ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget ville kunne vedtages med 2/3 stemmers flertal uden hensyn til antal fremmødte, jf. vedtægternes § 15 stk. 2. 

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Forslag til vedtægtsændringer
  3. Eventuelt

På bestyrelsens vegne

Jørgen Ringgaard
Formand