Fællesrådet er ikke enig

Fællesrådet består af en række klubber, der benytter Lystbådehavnen. Uden at ASK er blevet spurgt, har fællesrådet valgt at sende en udtalelse til Sport og Fritid, der er havneautoritet.
Vi er nu i den pudsige situation at ASK som medlem af fællesrådet står som afsender af en udtalelse, der tilkendegiver uenighed – med ASK.
Herunder kan du læse hvad fællesrådet skriver.
/lars
Fællesrådets udtalelse på baggrund af artikel i Aarhus Stiftstidende 17. maj 2016
Fra:Mette Rostgaard Evald
Dato:on, 18 maj 2016 kl. 7:03aften
Foranlediget af en artikel i Aarhus Stiftstidende tirsdag, den 17. maj med overskriften: “Lystbådehavn plages af hærværk, tyveri og trusler”, har jeg som formand for Fællesrådet fremsendt nedenstående til Sport & Fritid i dag.
Flere har over for mig tilkendegivet, at der ønskes afholdt et formandsmøde for medlemmerne af Fællesrådet.
Dette vil blive afholdt: Tirsdag, den 7. juni kl. 17.00 i SBA.
Det må være en forventning, at repræsentant(er) fra ASK på dette vil give udtryk for foreningens ståsted i forhold til Fællesrådet og samarbejdet mellem foreningerne på havnen.
MH
Mette
Til Sport & Fritid
Vestergade 55
8000 Aarhus CJeg skal hermed give udtryk for, at Fællesrådet for foreninger og klubber i FTL havnen ikke er enig i eller bakker op om udtalelser fra Torben Houborg og Per Risvang, ASK som bragt i artikel i Aarhus Stiftstidende 17. maj 2016.Vi medgiver, at Aarhus Sejlklub og dens medlemmer på grund af foreningens aktiviteter og faciliteter på området omkring jollearealet, slæbestedet og ydermolen føler/har følt sig meget generet og intimideret af en gruppe mennesker uden tilknytning til foreningsmiljøet på havnen, men vi tager afstand fra at placere et ansvar for problemerne hos den kommunale havnemyndighed.Det er Fællesrådets opfattelse, at problemerne skal løses gennem en fælles indsats og dialog mellem politimyndighed, kommunale myndigheder, institutioner og projekter, brugere og beboere i området. Fællesrådet deltager meget gerne i denne dialog.Fællesrådet har taget initiativ til en drøftelse med Aarhus Sejlklubs bestyrelse om foreningens ståsted i forhold til foreningsamarbejdets formål og vedtagne politikker for samarbejde med eksterne parter.Med venlig hilsen

Mette Rostgaard Evald
Fællesrådet for foreninger og klubber i FTL havnen
formand