ASK i fremtiden: Mere Kapsejlads, Mere Fællesskab, større Ungdomsafdeling

Arbejdet med at forme Aarhus Sejlklubs fremtid har stået på henover vinteren og en stor del af vores medlemmer har bidraget til arbejdet. Nu er sejlsæsonen over os og vi dyrker alle vores passion på vandet, så strategiarbejdet går i tomgang. Men vi har et helt klart billede af hvad Aarhus Sejlklub vil fremover.

Vi vil have Mere Kapsejlads, Mere Fællesskab og en Større Ungdomsafdelings.

10357248_665247806890807_1812697895083624348_n

Men hvad vil vi så have mindre af? Ja, det er jo alt det som ikke favnes af de 3 førnævnte søjler. I Aarhus Sejlklub vil vi se flere aktive medlemmer og færre af dem, som kun er medlem for at have en plads til deres båd.

Sejlerskolen er ikke direkte nævnt i de 3 søjler, men inddirekte i 2 af dem og er forsat et af de vigtigste elementer i vores klub; Sejlerskolen er vel nok den største og bedst fungerende i Danmark og den kan hele klubben lære af.

IMG_8148_KMA

Når Ungdomsafdelingen er nævnt som én af de 3 fokusområder, er det fordi vi har behov for, at den bliver større og mere markant; vi har været der før og kommer der igen! Aarhus Internationale Sejlsportscenter (AIS), som står færdig i 2018 og hvor netop vores Ungdomsafdeling får egne lokaler, vil udgøre en fantastisk ramme for den øgede aktivitet og vi vil se en unik synergi mellem AIS og Aarhus Ungdomsafdeling. Ja, det vil væres vores Ungdomsafdeling som skaber en stor del af aktiviteten i AIS.

 

Ses på vandet…..

Kenneth Meier-Andersen