Generalforsamling 10. marts 2022, indkaldelse + endelig dagsorden