NY DATO – GENERAL-FORSAMLING 10. MARTS 2022 kl. 18.50

På grund af Coronasituationen har bestyrelsen på bestyrelsesmødet d. 18. januar besluttet at flytte vores Generalforsamling og ekstraordinære Generalforsamling til d. 10. marts kl. 18.50 i Generationernes Hus.

Dagsorden (kan ses her) vil blive den samme som den fremlagte.

Det var lidt af et dilemma at stå i. 

Vores beslutning blev taget ud fra følgende overvejelser:

  • Der er nogle meget høje smittetal, som forventes at falde i løbet af februar.
  • Vi ville risikere at afholde en superspreder – begivenhed.
  • Nogle ville holde sig væk på grund af smitterisikoen.  Det kunne betyde, at det repræsentative fremmøde af klubbens medlemmer måske ville blive skævt.
  • Generalforsamlingen ville få karakter af noget meget formelt i stedet for en begivenhed med megen uformel snak før og efter generalforsamlingen.
  • Og så ville vi ikke kunne få den traditionelle skipperlabskovs på grund af afstandskrav! 
  • Vi kan køre Aarhus Sejlklub videre med den nuværende bestyrelse, så det vil være ”business as usual”.
  • Bugten har også skubbet deres generalforsamling.

Det reviderede og underskrevne regnskab ligger til gennemsyn i klubhuset og kan desuden ses her. Årets resultat viser et overskud på 636.299 kr.

Budgetforslaget har vi tid til lige at finpudse et par steder.

Aktiviteter og møder i klubben kan køre, da det er mindre grupper.

Vi håber, I har forståelse for vores beslutning og er klar til at møde op d.10. marts.

På bestyrelsens vegne

Ib Tranberg

Formand