GENERALFORSAMLING – fortsat

d. 09. marts kl. 19.00 i Aarhus Internationale Sejlsportscenter.

Da vi suspenderede generalforsamlingen d. 26. januar, blev det besluttet at genoptage den igen d. 09. marts.

Vi starter, hvor vi slap. Det vil sige ved punkt 6: Valg af formand.

Endelig dagsorden fra d. 26. januar 2023:

1.  Valg af dirigent

2.  Bestyrelsens beretning for det forløbne år

3.  Godkendelse af revideret regnskab for det forløbne år

4.  Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent for det kommende år

5.  Indkomne forslag: Ingen

     (ovennævnt punkter er behandlet)

6.  Valg af formand: Hans Sommerlund stiller op

7.  Valg af bestyrelsesmedlemmer.

     På valg:

     Povl Friis (næstformand).           Modtager genvalg

     Rene Jacobsen (kasserer).          Modtager genvalg

     Hans Sommerlund                         Stiller op som ny formand

     (hvis Hans Sommerlund vælges som ny formand, skal der vælges et nyt bestyrelsesmedlem)

8.  Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

9.  Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant

10. Eventuelt

Vær også opmærksom på følgende:

14. marts Generalforsamling i Sailing Aarhus. Sejlsportscentret kl 19.00

22. marts Generalforsamling i HAL. Sejlsportscentret kl. 19.00

På bestyrelsens vegne

Ib Tranberg

Formand