Kort nyt fra formanden

Nogle af jer har sikkert læst artiklerne om Aarhus Sejlklub i Tvoj – Minbaad og Baadmagasinet.

Jeg er træt af, at vi på den måde bliver en del af en historie, som bliver skrevet af en journalist, der fordrejer tingene.

Bådbladene har ikke tjekket kilden, men blot kopieret.

Jeg blev ringet op af en journalist fra TvOj, der ville skrive om frivillighed. Han var så stødt på, at både Træskibshavnen og vi mangler en formandskandidat.

Jeg fortalte ham, at der er ikke er dramatik i det for vores vedkommende. Klubben fungerer godt, vi har masser af frivillige, der yder en stor indsats, og bestyrelsen og jeg fortsætter med at finde en løsning.

For mig drejer det sig om, at jeg ikke mere kan levere de timer og den fysiske tilstedeværelse formandsjobbet kræver, og samtidig få vores privatliv til at hænge sammen. Da journalisten så spørger, hvad det er, der tager tid, nævner jeg mange møder og mails. Altså ingen sensation.

Men det kan vi jo ikke helt styre.

Nu arbejder vi på, at bådmagasinerne retter op på deres dårlige journalistiske arbejde ved at lave en positiv artikel om Aarhus Sejlklub, vi har nemlig lige fået denne besked, der først bliver offentliggjort om et par dage:

Aarhus Sejlklub er nomineret til årets klubudviklingspris hos Dansk Sejlunion.

Vores arbejde med at finde en ny formand skrider fremad. Bestyrelsen har afholdt møde hver mandag og torsdag aften siden generalforsamlingen.

Vi har arbejdet ud fra spørgsmålet: ”Hvordan skaber vi balance mellem tid og formandens opgaver”

Efter en grundig afdækning af opgaver og strukturer, er vi ved at have lavet en ny fordeling af opgaver, som vil gøre det meget mere overkommeligt at være formand. 

Vi har haft følgende tjekpunkter til at se, om en ny arbejdsdeling understøtter det, vi gerne vil:

  • Aflaste formanden
  • Styrke organisationens arbejdskraft i det daglige
  • Fastholde selvstyrende enheder 
  • Skabe robusthed (kontinuitet) i ledelseskraften
  • Sikre hurtige beslutningsveje
  • Gøre det sjovt og attraktivt at have formandsposten

Når vi genoptager generalforsamlingen d. 9. marts, regner vi med at være helt i mål.

Så hvis du har lyst til formandsjobbet og være med til at videreudvikle Aarhus Sejlklub, kan du kontakte en fra bestyrelsen eller mig.

Mange gode sejlerhilsener

Ib Tranberg