Havnemanøvrer for sejl

Nogle påstår at hvis man kan foretage havnemanøvrer for sejl (ej for motor) kan man virkelig sejle. Det der med at sejle på det åbne vand er alt for let! Sejlerskolen synes at der er noget om snakken og derfor går vi altid ind og ud af havnen for sejl, med mindre at der altså er for lidt vind til at kunne sejle…

Nedenfor finder du nogle generelle tips til at sejle ind og ud af vores egen havn fra forskellige vindretninger. Husk dog altid at vurdere situationen selv:

Vindretning Illustration Sejle ud af havn Sejle ind i havn
Nord Havnemanøvrer ved nordlig vind Fastgør for-fortøjning på pæl uden for selve bådpladsen. Det er vigtigt at du hele tiden har fat i kaj eller pæl.

Sørg for at holde skøder slæk, så sejlene ikke fanger vinden for tidligt.

Sæt storsejl og dernæst fok (og fokkestrækker). Vent på at båden lægger sig i vindøjet (i fortøjningen).

Bak evt. fokken for at tvinge stævnen til bagbord.

Fald af (styr båden til bagbord) og trim storsejl og fok til kryds-kurs.

Bådfart er første prioritet, så båden kan styres, og dernæst skal du sørge for en god højde til vinden, så du kommer mellem pælene ud af havnehullet. Lykkes det ikke skal du være klar til et par hurtige vendinger.

Afmontér fokkestrækker udenfor havnehullet og faldene løbes igennem.

Mens båden fortsat er i vindsiden af selve havneindsejlingen (udenfor den blå vindpil) styres op i vindøjet og storsejlet hales ned. Bind evt. sejsing omkring sejlet.

Sejl ind gennem havnehullet for fokken alene. Hold dig nærmest pælene i vindsiden (højre side af billedet).

Hal fokken ned når du vurderer at du har tilstrækkelig fart/opskud til at kunne glide ind til bådpladsen.

Øst Havnemanøvrer ved østlig vind Dette må være den nemmeste vindretning at sejle ud for.

Skub båden ud fra bådpladsen med stævnen i vindretningen og sæt fokken. Montér fokkestrækker. Sejl agten-for-tværs kurs ud gennem havnehullet.

Uden for havnehullet styrer du op i vindøjet og sætter storsejlet.

Modsat udsejlning kan denne indsejling være lidt tricky. Du får brug for bådfart og god højde til vinden.

Udenfor havnehullet afmonteres fokkestrækker og faldene løbes igennem.

Sejl ind i havnehullet på kryds-kurs og hold fart og maksimal højde til vinden. Styr nærmest pælene på bagbord side (højre side af billedet).

Afpas farten og tag fokken ned så snart den ikke behøves længere (når du er sikker på, at du ikke behøver at vende).

Kort tid efter styrer du op i vindøjet og bjærger storsejlet og glider ind på bådpladsen via bådens opskud.

Syd Havnemanøvrer ved sydlig vind I denne vindretning kan det være en fordel at fastgøre en for-fortøjning i kajen uden for selve bådpladsen.

Sørg for at holde skøder slæk, så sejlene ikke fanger vinden for tidligt.

Sæt storsejl og dernæst fok (og fokkestrækker). Vent på at båden lægger sig i vindøjet (i fortøjningen).

Bak evt. fokken for at tvinge stævnen til styrbord.

Fald af (styr båden til styrbord) og trim storsejl og fok til agten-for-tværs-kurs.

Indsejlingen kan være lidt tricky. Du får brug for bådfart og god højde til vinden. Udenfor havnehullet afmonteres fokkestrækker og faldene løbes igennem.

Sejl ind i havnehullet på kryds-kurs og hold fart og maksimal højde til vinden. Styr nærmest pælene på styrbord side (venstre side af billedet).

Afpas farten og tag fokken ned så snart den ikke behøves længere (når du er sikker på, at du ikke behøver at vende).

Kort tid efter styrer du op i vindøjet og bjærger storsejlet og glider ind på bådpladsen via bådens opskud.

Vest Havnemanøvrer ved vestlig vind En meget typisk vindretning, hvor du med fordel kan starte fra modsatte side af bassinet. Du kommer til modsat side ved at trække båden langs kajen og styre ud mod pælene på modsat side. Det er vigtigt at du hele tiden har fat i kaj eller pæl.

Find en egnet pæl og fastgør for-fortøjning. Sørg for at holde skøder slæk, så sejlene ikke fanger vinden for tidligt.

Sæt storsejl og dernæst fok (og fokkestrækker). Vent på at båden lægger sig i vindøjet (i fortøjningen).

Bak evt. fokken for at tvinge stævnen til styrbord.

Fald af (styr båden til styrbord) og trim storsejl og fok til kryds-kurs.

Bådfart er første prioritet, så båden kan styres, og dernæst skal du sørge for en god højde til vinden, så du kommer mellem pælene ud af havnehullet. Lykkes det ikke skal du være klar til et par hurtige vendinger.

Dette er nok den mest enkle indsejling. Afmontér fokkestrækker udenfor havnehullet og faldene løbes igennem.

Mens båden fortsat er i vindsiden af selve havneindsejlingen (udenfor den blå vindpil) styres op i vindøjet og storsejlet hales ned. Bind evt. sejsing omkring sejlet.

Sejl ind gennem havnehullet for fokken alene. Hold dig nærmest pælene i vindsiden (venstre side af billedet).

Hal fokken ned når du vurderer at du har tilstrækkelig fart/opskud til at kunne glide ind til bådpladsen.