Hyldest til Lars Thomsen – bifald til Jens Erik Hansen

På Aarhus Sejlklub generalforsamling 2016 (afholdt torsdag d. 17. november 2016), takkede Lars Thomsen med stor hyldest fra generalforsamlingens deltagere af som formand efter tre år i bestyrelsen.

Ny formand, Jens Erik Hansen, valgt ved generalforsamling 2016

Den nyvalgte formand, Jens Erik Hansen, sammen med dirigent Poul Keller og afgående formand, Lars Thomsen.

Roret blev overdraget til Jens Erik Hansen, som med stort bifald blev valgt som klubbens nye formand. Jens Erik så med stor fornøjelse på årets pæne resultat, på at en forandringsproces er sat i gang og på det gode engagement i bestyrelse og udvalg. Han så blandt meget andet frem til at arbejde for implementering af strategiarbejdet, som netop er afleveret til bestyrelsen.

Velkommen til ved rorpinden, Jens Erik!