En stor sejler er gået bort

Torben Wanscher er stille sovet ind søndag morgen den 20. nov. 2016.

Torben Wanscher

Aarhus Sejlklub har mistet en stor sejler og et af sine markante medlemmer.

Torben stammede fra Svendborg og har sejlet hele sit liv. Han ejede spidsgatteren Røde Orm derefter i over 30 år Blaatunge, en Commander 31.

Torben var uddannet jurist og var en både afholdt og respekteret lektor på Aarhus Universitet. Ved siden af jobbet var han med til at starte et af det første kollektiv i Aarhus, Toustrup Mark inspireret af sin deltagelsen i den berømte sommerlejr i Thy i 1970.

Torben fik en klarinet i konfirmationsgave og var gennem hele livet aktiv musiker. Han har spillet i Arosia og i Tonica.

Efter sin pensionering udrustede Torben Blaatunge til langfart og gennemførte ene mand en 5-årig jordomsejling, som Århus Stiftstidende skrev en række artikler om.  Kun to danskere før ham præsteret en solotur jorden rundt.  Undervejs har han set og oplevet mange ting. Han deltog i demonstrationer mod de franske atomprøvesprængninger på Moruroa i Stillehavet og oplevede tsunamien 2. juledag 2004 på nærmeste hold, idet han lå for anker ud for Phuket i Thailand.

Efter hjemkomsten blev Blaatunge solgt til en anden langturssejler, for den skulle ud og sejle langt igen. Torben tog derefter gerne med andre på havet, også på langture. Han hjalp med at planlægge og deltog i turen hjem fra Middelhavet med Pouls båd Niobe i 2013. Senest var han med Asger i Roxy på hvalobservationstur nord for Island i sommeren 2015.

Som pensionist tog Torben også fat på at lære bridge, og blev en habil bridgespiller. Et rigt pensionistliv, hvor kalenderen var fyldt med musik, sejlads og bridge.

Torben sad i sejlklubbens bestyrelse et par år og deltog flittigt i torsdagsholdets aktiviteter indtil han for godt et år siden blev syg.

En munter mand i sociale sammenhænge. Torben underholdt gerne med beretninger om sine sejladser, og gav også undertiden et nummer på klarinetten.

Bisættelsen foregår 3. december fra Nordre Kapel, Kirkegårdsvej 26, 8000 Aarhus C, kl. 11:30.

Æret være Torbens minde.

 

PDF-udgave af nekrolog