Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Aarhus Sejlklub

Kære medlemmer af Aarhus Sejlklub

Der indkaldes hermed til ordinær Generalforsamling i Aarhus Sejlklub mandag den 25. november 2019 kl. 19.00

Generalforsamlingen afholdes i Sejlsportscentret.

DAGSORDEN:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 3. Godkendelse af revideret regnskab for det forløbne år
 4. Indkomne forslag
  1. Bestyrelsen foreslår vedtægtsændringer som beskrevet i bilag 1. Beslutning herom kræver kvalificeret flertal.
 5. Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent
 6. Valg af formand
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
 9. Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant
 10. Eventuelt

Regnskabet vil være tilgængeligt på Aarhus Sejlklubs hjemmeside og fremlagt i klubhus senest mandag 18. november 2019.

På bestyrelsens vegne
Jørgen Ringgaard
Formand

Forud for generalforsamlingen vil der kl. 17.30 være en rundvisning i Sejlsportscentret.

Der er fællesspisning kl. 18:00 med den traditionelle menu, skipperlabskovs. Maden koster 50 DKK. Tilmelding til spisning, senest torsdag 21. nov. 2019 kl. 12, via NemTilmeld systemet, hvor også betalingen sker. Tilmelding kan også ske på liste lagt frem i klubhuset, forudsat at der samtidig betales via MobilePay.

Vi håber at se rigtig mange af jer!

NB! Se den fulde invitation via nedenstående link for at se ændringsforslag fremsat af bestyrelsen.