Introduktion til sejlads og sejlsport?

Er der noget opbakning til i klubben?
Hej klubmedlemmerne!
Jeg har her hen over vinteren fået henvendelser fra folk, som er interesseret i at begynde at sejle, men har ingen erfaring. Det har fået mig til at støve en gammel ide af, jeg har haft af. At lave en prøve-at-sejle-dag eller bare det at komme på vandet. Introduktion til sejlads og sejlsport.
Vil høre om det er noget, der er opbakning til i klubben? Tænker mig at klubbens bådejere kunne tilbyde interesserede en tur på vandet, måske lørdag den 9. maj, måske også med klubbens H-både? Dansk Sejlunion har en drejebog for åbent hus arrangement, måske kunne den anvendes i planlægningen..?
Hvis det bliver en success, kunne man følge op med at invitere interesserede med på sejlads torsdag aftener igennem sæsonen, ikke nødvendigvis på torsdagsbanen. Det skal ikke være en sejlerskole, men mere en introduktion til sejlads.
DS har en bog: “Kom godt igang med sejlads – Gast”, til 95 kr. Den kunne man jo bede folk om at købe. Er der nogle i klubben der er med på denne ide, og har lyst til at være med i planlægningen ?
Henvend dig gerne til mig på:  henning.wermuth@mail.tele.dk
MVH, Henning Wermuth