Tilmeldinger og betaling J/70

Du kan sejle gratis to gange inden du behøver at melde dig ind.

Du kan fra d. 15.10. melde dig ind i J70-gruppen i Aarhus Sejlklub her. Du tilmelder dig til et hold/dag, men du kan også ændre hold hvis du ønsker.

Som nyt medlem i vinterperioden skal du som erfaren kapsejler møde op lørdag kl 13, mens du som let øvet skal møde søndag kl 13.

Din tilmelding for resten af 2020 gælder også for hele 2021. ASK-kontingentet er kr. 1275, som alle skal betale, hvis man ikke allerede er medlem.

Derudover betaler du aktivitetsbidrag for J70-sejlads, kr. 3.000 hvis du er over 23 år, og kr. 1.500 hvis du er op til 23 år el. har studiekort. Hvis du fylder 24 år i 2021 er det kr. 3.000.

Hvis du også betaler aktivitetsbidrag til sejlerskolen el. storjollessejlads, så slipper du med halvt aktivitetsbidrag til J70. Det angiver du på tilmeldingsformularen.

Din opkrævning modtager du i februar/marts 2021 og sejler således gratis indtil da. Efter at du har tilmeldt dig kan du starte op med vintersejlads i week-enderne. Du har dog først fulde medlemsrettigheder, såsom stemmeret på generalforsamlkngen efter at du har betalt dit kontingent i februar.

Tilmeld dig:
Youngster
Kapsejlads på mellemniveau
Ligatræning
Kom og sejl – Sejlerskole, Internationals, let øvede