Procedure ved betaling af udlæg i Aarhus Sejlklub

  1. Medlemmers afregning af kontante udlæg sendes pr. mail til Jens på bogholderi@aarhussejlklub.dk vedhæftet “Aarhus Sejlklub afregningsformular for udlæg” samt scan eller foto af kvittering. Samtidig sendes kopi til afdelingens økonomiperson.
  • Udlæg og afregningsformularer, der ikke er ordentligt udfyldte, eller ikke opfylder bevillinger, bliver returneret til afsenderen.
  • Jens afregner udlægget, dog tidligst efter 7 kalenderdage, så afdelingens/klubbens økonomiansvarlige har mulighed for at reagere, hvis noget ikke stemmer.
  • Anskaffelser større end 5.000 kr. godkendes på forhånd af klubbens kasserer.

Betaling af faktura direkte fra leverandører sker efter samme procedure som ovenfor, dog tilføjes at regningen IKKE er betalt. Betaling af faktura direkte fra leverandører sker ved fremsendelse til Aarhus Sejlklub direkte på bogholderi@aarhussejlklub.dk. Fakturaen skal påføres navn på rekvirenten og afdelingens økonomiansvarlige.