Information om P-tilladelser

Marts 2022

Efter aftale med Aarhus Kommune (Sport & Fritid /havnemyndighederne) kan vinterpladserne ned mod Sejlklubben Bugten og Sejlsportscentret/ungdomsafdelingen + “opfyldningen” på “Vestbredden” bruges til kort- og langtidsparkering af Aarhus Sejlklubs aktive medlemmer. Denne P-ordning må udelukkende benyttes i relation til klubaktiviteter, herunder parkering under sejlads og kun med gyldig P-tilladelse. Ved natparkering skal der udfyldes et oplysningsskema, som afhentes på sekretariatet og placeres synligt i bilen. Skemaet giver tilladelse til 30 natparkeringer om året.

P-tilladelserne skal fornys hvert kalenderår efter krav fra Aarhus Kommunes havnemyndigheder og får ny farve hvert år, for at det hurtigt kan ses, at P-tilladelsen er gyldig for det pågældende år.

Der kan kun udstedes 1 P-tilladelse pr. aktivt medlem af ASK (Aarhus Sejlklub), men der kan påføres flere bilers registreringsnumre på hver P-tilladelse, ligesom der kan tilføjes flere telefonnumre. Eksterne instruktører, som ikke er medlem af klubben, kan få en P-tilladelse ved direkte henvendelse til sekretariatet.

Adgang til P-pladsen/vinterpladsen ved sejlklubben Bugten, vinterpladsen ned mod Sejlsportscentret samt “opfyldningen” på vestbredden sker ved opkald fra din mobiltelefon med det nummer /de numre du oplyser ved ansøgningen. Se tlf.-numre til de automatiske bomme nedenfor. Bommene lukker igen umiddelbart efter gennemkørsel.

Der er ifølge databeskyttelsesreglerne et krav om, at du afgiver en Samtykkeerklæring, der giver ASK lov til at bruge de oplyser du afgiver ved bestilling af P-tilladelsen. Det sker ved markering i boksen “Jeg giver hermed samtykke til at…” Der kan ikke udstedes P-tilladelse uden dette samtykke.

Du skal på samme måde afgive en tro-og-love erklæring om, at du overholder havnemyndighedernes regler for parkering. Det er vigtigt at du kender og følger disse regler, da klubbens tilladelse til parkering afhænger heraf. Læs disse regler her. Der udføres lejlighedsvis stikprøve-kontroller (dag og nat) af de parkerede biler. Uberettiget parkerede biler indberettes til havnemyndighederne.

Når din P-tilladelse er klar, får du en mail om, at den kan den afhentes på kontoret i ASK i åbningstiden.

Det er vigtigt, at P-tilladelsen anbringes et synligt sted i bilens forrude eller f.eks. på instrumentbrættet.

Automatiske bomme

  • Indbom til P-plads/vinterplads ved Bugten: tlf. 91 18 13 96.
  • Udbom fra P-plads/vinterplads ved Bugten: tlf. 23 85 12 62.
  • Bom til vinterplads/Det Internationale Sejlsportscenter: tlf. 91 22 84 31. (Åbner automatisk ved udkørsel)
  • Bom til “opfyldningen” (“vestbredden”): 91 18 67 57

Tilbage til Bestilling af P-tilladelse

Jens C. Jakobsen

Sekretariat

Få svar på hyppigt stillede spørgsmål på vores FAQ side.