Information om P-tilladelser

Januar 2020

Vinterpladserne ned mod Sejlklubben Bugten og Sejlsportscentret/ungdomsafdelingen kan bruges til kort- og langtidsparkering af Aarhus Sejlklubs aktive medlemmer. Denne P-ordning må udelukkende benyttes i relation til klubaktiviteter, herunder parkering under sejlads og kun med gyldig P-tilladelse.

P-tilladelserne skal fornys hvert kalenderår efter krav fra Aarhus Kommune (Sport & Fritid) og får ny farve hvert år, for at det hurtigt kan ses, at P-tilladelsen er gyldig for det pågældende år.

Der kan kun udstedes 1 P-tilladelse pr. aktivt medlem af ASK (Aarhus Sejlklub), men der kan påføres flere bilers registreringsnumre på hver P-tilladelse, ligesom der kan tilføjes flere telefonnumre. Eksterne instruktører som ikke er medlem af klubben kan få en tilladelse ved direkte henvendelse til sekretariatet.

Adgang til P-pladsen/vinterpladsen ved sejlklubben Bugten og vinterpladsen ned mod Sejlsportscentret sker ved opkald fra din mobiltelefon (se tlf.-numre nedenfor). Bommen lukker igen umiddelbart efter gennemkørsel.

Som noget nyt er der fra 2020 ifølge databeskyttelsesreglerne et krav om, at du afgiver en Samtykkeerklæring, der giver ASK lov til at bruge det eller de mobilnumre, du oplyser ved bestilling af P-tilladelsen til indtastning i ”bom systemet”. Det sker ved markering i boksen “Jeg giver hermed samtykke til at…”

Du skal på samme måde afgive en tro-og-love erklæring om, at du overholder klubbens regler for parkering.

Når din P-tilladelse er klar, får du en mail om, at den kan den afhentes på kontoret i ASK (åbningstid tirsdag og torsdag kl. 16 – 18).

Det er vigtigt, at P-tilladelsen anbringes et synligt sted i bilens forrude eller f.eks. på instrumentbrættet.

Automatiske bomme

  • Indbom til P-plads/vinterplads ved Bugten: tlf. 91 18 13 96.
  • Udbom fra P-plads/vinterplads ved Bugten: tlf. 23 85 12 62.
  • Bom til vinterplads/Det Internationale Sejlsportscenter: tlf. 91 22 84 31. (Åbner automatisk ved udkørsel)
  • Bom til “opfyldningen” (“vestbredden”): 91 18 67 57

Tilbage til Bestilling af P-tilladelse

Skriv til parkering@aarhussejlklub.dk, hvis du har spørgsmål vedr. parkering.