Samtykkeerklæring

vedr. parkeringstilladelse i Aarhus Sejlklub.

For parkeringsområder, der er afgrænset af automatisk bomsystem og som aktiveres ved opkald fra mobiltelefon, er det nødvendigt, at Aarhus Sejlklub registrerer nogle få oplysninger, der er oplyst i forbindelse med udstedelsen af P-tilladelsen.

Det drejer sig om medlemsnummer, medlemmets navn, bilens/bilernes registreringsnummer/-numre og det eller de mobiltelefonnumre, der kan aktivere de automatiske bomme.

Det er Aarhus Sejlklub, der administrerer indtastning, redigering og evt. sletning af de afgivne oplysninger.

Som konsekvens af gældende lovgivning om videregivelse af persondata er det nødvendigt, at du som medlem af Aarhus Sejlklub ved din accept i ansøgningsformularen giver samtykke til, at Aarhus Sejlklub må anvende de ved ansøgningen meddelte oplysninger til indtastning i det elektroniske bomsystem, der administreres af Sport & Fritid i Aarhus Kommune

Systemet giver adgang til aflåste parkeringsområder i Fiskeri., Træskibs- og Lystbådehavnen.

Dine data videregives ikke til andre og opbevares forsvarligt.

Du kan til enhver til trække din samtykkeerklæring tilbage, og den vil blive slettet. Det samme sker, når du melder dig ud af klubben.