Lidt af hvert fra formanden dec. 2022

Godt nok skal vi spare, men forhåbentlig behøver vi ikke sejle rundt og lede efter gamle juletræer, der kan genbruges.

Generalforsamling:

Der er indkaldt til Generalforsamling ifølge vedtægterne.

Denne gang bliver det i Sejlsportscentret d. 26. januar 2023 – se indkaldelsen på klubbens hjemmeside https://aarhussejlklub.dkTraditionen tro er der skipperlabskovs fra Frede.

For at være sikker på, at der er mad nok, vil vi bede på tilmelding til spisning på mail@aarhussejlklub.dk – og belært af erfaringer fra sidste år, sørger vi for, at der er mulighed for at købe øl i pausen.

El:

Hvis man vil have eltilslutning til sin båd hele vinteren, skal det være via en måler, som udleveres af Poul Keller tlf.: 2779 0541.

Det vil være muligt at tilslutte kortvarigt uden måler, hvis det blot drejer sig om opladning af batterier.

Afspærring ved kraner:

Systemet med at spærre af ved kranerne, når der arbejdes, ser ud til at fungere godt.

Vision/helhedsplan.

Kommunen har nu igangsat den proces, som har været udsat flere gange. Der har været afholdt havnevandring og gennemført et par korte workshops.

Hovedfokus kommer tilsyneladende til at ligge på området ved Pier 3 (området hvor Molslinjen tidligere lå). Her skal man have fundet en løsning på, hvor meget der skal bebygges og hvor meget, der skal udlægges til bypark/rekreative områder. Havnebassinet er ved at komme i spil til nye bådpladser – eller gæstesejlere.

I vores eget område tror jeg, vi vil komme rimelig nemt igennem processen, hvis klubberne og beboerne kommer med et forslag, man stort set er enige om – og det tyder på at være muligt.

I starten af det nye år vil vi orientere mere om denne del.

Da jeg var til møde med 4 rådmænd for nylig, blev det klart, at der ikke er et politisk ønske om at bygge en bro over indsejlingen til lystbådehavnen.

Man taler fortsat om en forbindelse, men det, der tales om nu, er enten en tunnel eller en lille færge, der sejler jævnligt.

Optagning og isætning af både:

Niels har som bekendt fået en blodprop og kommer sandsynligvis ikke tilbage. Kølbådsudvalget arbejder på at finde en løsning vedr. isætning og optagning af både. En løsning der er praktisk og til at administrere.

J70:

Vi har i år haft 6 stk. J70. De 5 ejede vi selv og den 6. er leaset. De bliver nu udskiftet til nogle næsten nye både. 

De 5 er solgt og den leasede overgår til Egå. Vi har købt 7 stk. J70 af Sejlsportsligaen. Det betyder, at vi udvider flåden med 1 båd og nu ejer 7 stk. Dejligt med den aktivitet der er her stort set hele året.

I ønskes alle en rigtig glædelig jul og godt nytår.

Ib Tranberg

Formand