Generalforsamling 26. jan. endelig dagsorden mm.

Download den endelige dagsorden her:

Dagsordenen er også fremlagt i klubhuset. Regnskab, budget mm. vil blive fremlagt til gennemsyn i klubhuset d. 18 januar.

HUSK tilmelding til spisning kl. 18 på mail@aarhussejlklub.dk senest søndag d. 22. januar.

Relevante dokumenter kan ses her.