“Lidt af hvert fra formanden”

Kommunikation og information er en svær ting.

Nogle har behov for at vide næsten alt – nogle er glade for lidt – andre er ligeglade.

Så hvor skal man lægge snittet?

Jeg har valgt at arbejde ud fra overskriften – ”Lidt af hvert fra formanden”.

Det betyder, at jeg med mellemrum vil skrive til jer med ting, som jeg vurderer kan have almen interesse.

I skal altså ikke forvente et regelmæssigt klubblad. Erfaringer viser, at det kan blive meget tyndt i

perioder og ofte går i stå efter et stykke tid.

Generalforsamling d. 26. januar 2022 kl. 19.00 og ekstraordinær generalforsamling kl. 18.55.

Forhåbentlig kan vi afholde generalforsamlingen i januar, som vi skal ifølge vedtægterne.

Samtidig afholder vi en ekstraordinær generalforsamling lige før.

Det skyldes, at vi skal have vedtaget et forslag som blev principielt vedtaget på vores sidste generalforsamling. Men på grund af reglerne skal det vedtages på en ekstraordinær generalforsamling.

Formel indkaldelse vil ligge på vores hjemmeside senest d. 08. dec.

Arbejdslørdag.

Efter 2 års pause havde vi d. 30 okt. arbejdsdag og standerskifte.

Se mere på vores hjemmeside.

Nye broer:

Arbejdet gik i gang til tiden, og hvis vejret tillader det, vil alle nye broer være klar til at blive taget i brug d. 1.marts 2022.

Vi får lidt flere pladser, så ASK kommer til at disponere over 175 pladser.

Bro 11 (X´erbroen) skal renoveres, men ikke laves om til flydebro. Bagpælene rykkes op og erstattes med nye, som kommer til at stå med lidt større mellemrum.

Det skaber plads til større både.

Mange af os vil få nye pladser. Det styrer fartøjsinspektøren.

Kapsejladser i 2022.

August kom til at stå i kapsejladsernes tegn. Noget var skudt fra foråret, og noget planlagt til august.

Nogle syntes nok, at det blev lige rigeligt.

Men vi skal også huske på, at Sailing Aarhus i sin tid blev stiftet af Kaløvig, Egå, Marselisborg, Bugten og os, for at vi kunne trække stævner til byen, som vi ikke ville kunne løfte som enkelte klubber.

Og det må siges at være lykkes.

Stævnerne har trukket vildt meget på frivillig arbejdskraft – tak for det.

En gang i mellem med at par feberredninger, men ”når musikken spiller, kører det bare”.

Vi får meget ros for, at vi altid får tingene til at fungere.

I 2022 kan vi foreløbig se frem til følgende stævner:

 • Aarhus Foling Days:                                             ?
 • Spækhugger/Expres DM                                      ?
 • DS Grand Prix:                                                    07. – 08. maj
 • AFI 2star                                                            11. – 12. juni
 • Garmin Round Denmark                                      18. – 25. juni
 • 49/FX/Nacra EM                                                  04. – 10. juli
 • Sailing Aarhus Week                                            primo  sept.

For at få en fælles platform, hvor alle kapsejladser i Aarhusbugten kan ses, har vi aftalt med Sailing Aarhus, at der laves en central kalender med alle kapsejladser.

Systemet bliver sådan, at man klikker ind på vores hjemmeside og automatisk guides over til Sailing Aarhus hjemmeside. På den måde skal vi kun ajourføre kalenderen et sted.

Ny helhedsplan for lystbådehavnen.

Der har været meget snak om ny helhedsplan for vores område.

De fleste har nok også hørt om en bro.

Noget tyder på at man politisk er meget opsat på at få lavet en forbindelse fra Aarhus Ø til området ved skoven.

Det mest sandsynlige er en tunnel. Det kan blive meget dyrt og kompliceret, alt efter hvor den skal placeres.

Vi har besluttet, at HAL (Havneforeningen Aarhus Lystbådehavn med 18 klubber) vil være vores officielle talerør i forhold til kommunen.

Dette vil styrke presset på politikerne for at lave ordentlige løsninger, der tilgodeser havnemiljøet og de aktiviteter, der findes på havnen.

Der er politisk afsat 750.000 kr. til at køre en visionsproces i starten af det nye år.

Vi har haft nogle møder med Sport og Fritid, og de fortæller, at de helt vilde planer for området er taget af bordet. Så der er lidt mere ro på nu.

Nyt klubhus.

Nogle af jer tror måske, at vi er gået i stå. Det er vi ikke.

Vi har bare været i Coronadvale.

Nu speeder vi processen op, og der vil i starten af det nye år køre nogle høringsrunder for at afdække de mere konkrete ønsker og arealbehov i de enkelte områder.

Der kommer særskilt melding ud om dette.

Vi kan ikke sige noget præcist om, hvornår vi forventer at være i mål med byggeriet.

Erfaringerne viser, at det tager 6- 10 år at realisere sådan et projekt. For os bliver det jo ikke nemmere af, at vi ønsker at bygge noget for nogle penge vi ikke har – på en grund vi ikke ejer – samtidig med at vi har mange interessenter rundt om os.

Men der er gode folk i gang med arbejdet, så vi skal nok komme i mål.

Lidt fakta om klubben.

 • Over en kort årrække er vi vokset med ca. 40%, så vi nu er 725 medlemmer
 • 125 sportsbåde/J70 sejlere
 • 160 sejlerskoleelever (mange på venteliste)
 • 11% under 18 år
 • Største aldersgruppe 25 – 39 år
 • 33% er kvinder (lidt flere end gennemsnittet i landets sejlklubber)
 • Gennemsnitsalder i klubben er 39 år
 • Råder lige nu over 163 bådpladser (kommer op på 175 når flydebroerne er etableret)
 • Har haft et stigende antal gæstesejlere i år og større indtægter end budgetteret 440.000 kr. mod budget på 350.000 kr.

Det var slut for denne gang – men der kommer helt sikkert en næste gang også.

Ib Tranberg

Formand