Vintertid er kursustid

Denne vinter tilbyder Aarhus Sejlklub sammen med Sejlklubben Bugten flere spændende kurser:

Duelighedskursus, VHF SRC radiocertifikat og Yachtskipper 3 – se nedenfor:

Duelighedkursus Weekend – Der er ikke flere pladser!

Duelighedskursus Mandag aften – Der er flere pladser – Se mere her

VHF SRC radiocertifikat

VHF-radioen er fortsat et vigtigt kommunikationsredskab både i forbindelse med søredning og skibsfart generelt. For at benytte radioen skal du have et Short Range Certificat – VHF-certifikat.

På VHF-kurset får du overblik over pensummet, så du kan bestå online-prøven hos Dansk Sejlunion.

Pensummet indeholder de administrative regler, systemforståelse, opkaldsprocedurer, radiobetjening, nødprocedurer, DSC, EPIRB, SART, NAVTEX m.m.

Bemærk, at der ikke undervises i praktisk brug af VHF-radioen, da det ikke er et krav til prøven.

Undervisningsmateriale bestående af lærebog, tillæg og opgaver udleveres på kurset.

Sted & Tid

Undervisningen foregår i Aarhus Sejlklubs klubhus:

12. marts 2022 kl. 09.00 -16.00

Min. 5 deltagere og max.20.

Kursuspris 650,- kr.

Tilmelding & Betaling

Bindende tilmelding ved betaling – til klubben bankkonto:

Reg.nr. 6180
Kontonr. 0005307635

Det anbefales, at du tager prøven på internettet inden for rimelig tid efter, at undervisningen er slut.   

Link til prøven:                                                   

Prisen for prøven er 475,00 kr. 

Yachtskipper 3

Har du lyst til at udvide din teoretiske horisont omkring sejlads, eller skal du sejle et skib på mellem 15-24 meter, så er Yachtskipper III vejen frem.

Med udgangspunkt i pensum fra teoretisk duelighed får du en øget indsigt i en række emner, som dækker bl.a. terrestrisk navigation, søret, tidevand, meteorologi, instrumenter herunder kendskab til radar, kommunikation, søsikkerhed inkl. brand, sømandskab etc.

Kurset afsluttes med en sejladsplanlægningsopgave i internationalt farvand, som indgår i den afsluttende prøve.

Kurset strækker sig over 12 undervisningsaftner af 4 lektioner og der skal påregnes et tilsvarende antal timer til hjemmearbejde inkl. forberedelse til prøven.

Sted & Tid

Kurset afholdes i Lystrup, Århus

Mandag 18.30 – 21.30

Dato: 11/1, 18/1, 25/1, 1/2, 8/2, 22/2, 1/3, 8/3, 15/3, 22/3, 28/3, 4/4 – 2022

Kursuspris

2.495,00 kr. ekskl. bøger og søkort + prøvegebyr: 925,00

Tilmelding   

https://sejlerkurser.safeticket.dk/y3lystrup