Miniundersøgelsen

Ib Tranberg

Da muligheden for at svare på miniundersøgelsen udløb søndag d. 1. maj,  havde vi modtaget 202 besvarelser.

Det er faktisk ret godt. Tak for det.

Det er det største antal input fra vores medlemmer, vi har fået på en gang indtil nu.

Til sammenligning mødte 90 medlemmer op til generalforsamlingen og flere af vores medlems møder har mønstret 35 – 50 medlemmer.

Den slag undersøgelser er altid forbundet med en vis usikkerhed, men giver trods alt en indikation.

Vi skal nu til at dykke lidt mere ned i besvarelserne, og kommer tilbage med mere information.

Det første delresultat kan I læse nedenfor. Det første skema viser fordelingen med tal. Det andet er fordelingen i %. Samme resultat bare vist på 2 forskellige måder.

Spørgsmål: Hvor vigtigt synes du det er at få samlet alle klubbens aktiviteter i et fælles nyt klubhus?

Anvendt skala: 1 – 5 hvor 1 er uvigtigt/uønsket og 5 er meget vigtigt