Ny RIB chef ansat i Aarhus Sejlklub

Opgaven med at organisere vedligehold og drift af klubbens gummibåde (RIB’s) har et omfang, der gør det svært for frivillige at løfte opgaven, og det har medført mange frustrationer blandt klubbens forskellige brugere af RIB’s, samtidig med at udgifterne til drift og vedlighold er store.
Bestyrelsen har derfor besluttet at oprette et RIB udvalg samt en lønnet stilling som RIB-chef. Udvalgets og RIB chefens succeskriterie er at opnå stor tilfredshed blandt brugerne af RIB’s, der fungerer) samt holde klubbens udgifter til RIB’s på et rimeligt niveau.

Vi har nu fundet den rigtige person til stillingen, som er Thomas Bergstrand. Thomas er medlem af Aarhus Sejlklub og har som uddannet mekaniker 20 års erfaring med motorer i både og har desuden stor erfaring med at organisere drift og vedligehold via sit job som produktionsleder i DSB’s værksteder. Thomas har sejlet flere sømil end de fleste af os bl.a på Nordkaperen og på projektskibet Styrvolt.

Thomas vil fremover sammen med RIB udvalget stå for at organisere brug, drift og vedligehold af vores RIB’s. Blandt hans opgaver er:

  • Sikre overblik over både og motorer (alder, stand, m.m.)
  • Organisere reparationer og vedligehold
  • Foretage vedligehold indenfor eget kompetanceområde
  • Indgå aftaler med eksterne leverandører
  • Etablere procedurer og regler for brug af bådene i samarbejde med RIB-udvalget og brugerne
  • Etablere logbogs system inkl. system til rapportering af fejl
  • Organisere og planlægge opgaver for frivillige hjælpere
  • Rådgive bestyrelsen om indkøb af nye RIB’s og motorer

Vi håber, at alle, der i dag har med RIB’s at gøre, vil hjælpe Thomas med at løse denne opgave.

MVH
RIB udvalget
Kenneth Meier Andersen, Rene Jacobsen og Per Henrik Hansen

Thomas Bergstrand