Procesplan for brugerinddragelse vedr. planer for nyt klubhus

Aarhus er på vej til at blive en af Europas førende sejlsportsbyer.

Det er opnået gennem et visionært og konstruktivt samarbejde mellem mange aktører, gode sejlsportsresultater og en visionær strategi fra Aarhus Kommune.

Aarhus Sejlklub mærker et stort ønske for at komme ud at sejle. Medlemstallet er steget med 40% over en kort årrække.

Synergien i klubaktiviteterne skal understøttes, og der skal være nutidige, attraktive forhold for at matche medlemmernes berettigede forventninger til faciliteterne i en moderne sejlklub.

Vi ønsker derfor at etablere nogle rammer, hvor dette kan opfyldes.

Det nye klubhus er endvidere båret af et stort ønske om at åbne sejlsportsmiljøet op for byens borgere.

En vellykket proces hvor brugerne inddrages kan være med til at skabe ejerskab til projektet.

Byggeudvalget har derfor lavet denne Procesplan for brugerinddragelse.

Den skal ses som et redskab til forstå, hvordan de kommende brugermøder gribes an.

Drejebogen sammenfatter de styrende forudsætninger, som projektet er underlagt, og beskriver rammerne for den forestående brugerinddragelse.

Ib Tranberg, formand