Retning på Aarhus Sejlklubs udvikling

Mens solen langsomt fortrængte tågen over Aarhus Lystbådehavn, og en Melges stævnede ud på træningssejlads mens et andet medlem hentede en spand varmt vand i klubhuset til at vaske sin båd, da samledes ca. 50 klubmedlemmer om strategiarbejdet i Aarhus Sejlklub.

Afsættet er generalforsamlingens beslutning om at pålægge bestyrelsen at sætte strategien i Aarhus Sejlklub til diskussion. Strategigruppen kastede de tre emner ”Sportsaktiviteter”, ”Uddannelse/træning” og ”Fællesskab” op til diskussion i 6 grupper. En halv times diskussioner gik hurtigt, og så samlede Henrik Voldsgaard op på tilbagemeldingerne.

Da Fredes Flyvende sandwichs blev serveret var de tre emner blevet debatteret kraftigt. Resultatet af 50 medlemmers syn på retning anvender Strategigruppen nu til at formulere Aarhus Sejlklubs strategi, som bestyrelsen har bedt gruppen gøre.

Og herefter kan vi alle komme i gang med at klargøre vore både og komme ud og sejle. Tak til alle deltagere for det store engagement!

Mvh. Strategigruppen
Kenneth, Henrik, Søren, Torben, Fredrik & Jens

Strategi medlemsmøde d. 16. marts 2016

Strategi medlemsmøde d. 16. marts 2016