Sejlerskole TURlinjen

Stadig få ledige pladser
– for 3.årssejlere efter duelighedsprøven

Vi sejler fra maj til september – 12 aftensejler – 4 gange 24-timerssejladser

Du lærer at planlægge og gennemføre sikre og trygge sejladser for sejl om dagen og om natten til fremmed havn. 

På TURlinjen har vi plads til 10 sejlere tirsdag kl. 17.30 – 21.00 eller onsdag kl. 17.30 – 21.00

Vi lægger vægt på
• skipperansvar
• samarbejde og kommunikation
• godt sømandskab
• korrekt boathandling
• sikker praktisk navigation

INDHOLD
sikkerhedsinstruks, tjek af båd, udstyr, motor, bemanding & vagthold, stuvning af grej, sejlplan, vejret, styring, manøvrering, bådhåndtering, livet om bord.

24-TIMERS-events
24.+25. maj           FREMMED HAVN – Samsø? – dagsejladser 
21.+22. juni           DISTANCEKAPSEJLADS 2 ØER – natsejlads
primo september   HAVNEFRÆS – 5 havne i Aarhus Bugt
ultimo september   LIVET OM BORD – 24 timers sejlads

Andre sejlaktiviteter
1. maj kl. 18.30      Aftensejlads med Marinehjemmeværnet
uge 27                  Sejlads fra Aarhus til Aalborg med Scankap
uge 30 (31/32)       Sejlads fra Aalborg til Aarhus med Scankap 
23.-25. august       TUNØ-TUR for hele sejlerskolen

Forårsaktiviteter i land
Bådklaringøring – dato kommer senere

INTRO til TURlinjen for sejlerne – dato og sted kommer senere

For yderligere oplysninger:

Tilmelding til Sejlerskole TURlinjen:

Tilmelding sker via Sejlerskolens venteliste for øvede sejlere:
https://www.hold-aarhussejlklub.dk/klub/aarhus-sejlklub/hold/sejlerskole-venteliste-ovede