10 Results for author: Duffy Villumsen

Sejlerskole Bådfører

Bådførerordning Formålet er, at flere deltagere på sejlerskolen får flere træningss... More

Aspiranthold

Formål Formålet er, at flere deltagere på sejlerskolen kommer mere ud at sejle - også ... More

DUELIGHEDSKURSUS teori – Start 9. januar 2023

Kurset mandag aften er flyttet Aarhus Sejlklubs klubhus, og weekendkurset er nedlagt. Aar... More

VHF-kursus – reminder

HUSK: Aarhus Sejlklub og Sejlklubben Bugten tilbyder kursus i: VHF SRC radiocertifikat For ... More

Vintertid er kursustid

Denne vinter tilbyder Aarhus Sejlklub sammen med Sejlklubben Bugten flere spændende kurser: ... More

Duelighedsprøven – teori

Denne vinter tilbyder Aarhus Sejlklub og Sejlklubben Bugten et weekendkursus og et aftenkursus til ... More

Navigationsundervisning

ALLE PLADSER ER OPTAGET 3-12-2019. Der er nu 24 deltagere, som allerede har betalt for ... More

NAVIGATIONSKURSUS 2020

Aarhus Sejlklub og Sejlklubben Bugten tilbyder kursus i navigation til Duelighedsprøvens ... More

Sejlerskole TURlinjen

Stadig få ledige pladser - for 3.årssejlere efter duelighedsprøven Vi sejler fra maj ... More

Sikkerhedsinstruks

SIKKERHEDSINSTRUKS for H-både i Sejlerskolen i Aarhus Sejlklub H-bådene ejes af Aarhus ... More