13 Results for author: Duffy Villumsen

Duelighedskursus – teori (fuldt optaget)

Aarhus Sejlklub og Sejlklubben Bugten afholder kursus til Duelighedsprøvens teoretiske del 13 ... More

Duelighedsprøven – teori (fuldt optaget)

Aarhus Sejlklub og Sejlklubben Bugten afholder kursus til Duelighedsprøvens teoretiske del 13 ... More

Sejlernes mappe

Sejlernes mappe indeholder svar på næsten alle spørgsmål fra den nye sejler i sejlerskolen. ... More

Sejlerskole Bådfører

Bådførerordning Formålet er, at flere deltagere på sejlerskolen får flere træningss... More

Aspiranthold

Formål Formålet er, at flere deltagere på sejlerskolen kommer mere ud at sejle - også ... More

DUELIGHEDSKURSUS teori – Start 9. januar 2023

Kurset mandag aften er flyttet Aarhus Sejlklubs klubhus, og weekendkurset er nedlagt. Aar... More

VHF-kursus – reminder

HUSK: Aarhus Sejlklub og Sejlklubben Bugten tilbyder kursus i: VHF SRC radiocertifikat For ... More

Vintertid er kursustid

Denne vinter tilbyder Aarhus Sejlklub sammen med Sejlklubben Bugten flere spændende kurser: ... More

Duelighedsprøven – teori

Denne vinter tilbyder Aarhus Sejlklub og Sejlklubben Bugten et weekendkursus og et aftenkursus til ... More

Navigationsundervisning

ALLE PLADSER ER OPTAGET 3-12-2019. Der er nu 24 deltagere, som allerede har betalt for ... More