Seks Sejlerskole H-både klargjort og søsat

Traditionen tro har Sejlerskolen været i gang med vinterklargøring af de seks skolebåde. Det har involveret flest mulige elever, så de også involveres i bådvedligeholdelse. Størst opbakning har der været fra de helt nye elever som først er startet her i sæson 2019.

Det pynter godt med seks Sejlerskole både i vandet medio marts måned 2019

I løbet af syv intensive arbejdsdage i Bugtens Hal er alle bådene blevet vasket ned, bundmalet og diverse reperationer udført. En lidt større reparation er der også blevet plads til idet DEN610 Hedone skulle have genopbygget hele snuden i glasfiber.

Under næse operationen
Efter genopbygning af snuden på DEN610 Hedone

Resultatet er at alle seks H-både er klargjort og søsat, så vi mere eller mindre er klar til sæsonen. Der skal hermed lyde en STOR TAK til Sejlerskolens bådsmænd for at orkestrere klargøringen samt alle medvirkende for få det til at ske. Rigtig godt gået!