Strategiske temaer

Af Formand Ib Tranberg

Vores Strategiske temaer har 2 primære formål.

  • De skal angive retningen for klubbens udvikling samt definere klubbens DNA.
  • De skal gøre det lettere for nye medlemmer at sætte sig ind i, hvad Aarhus Sejlklub er.

De konkrete tiltag, der skal understøtte de Strategiske Temaer defineres i de enkelte afdelinger og områder.

Hver afdeling skal således i forbindelse med budgetlægningen udpege 2-3 fokusområder, som vil få speciel opmærksomhed i den kommende periode.

Vi har tilstræbt at gøre det kort og overskueligt. Forhåbentlig kan de Strategiske Temaer være med til at styrke den videre udvikling af Aarhus Sejlklub.

Se de strategiske temaer her.

Se Strategi – fysiske faciliteter for Aarhus Sejlklub i fremtiden.