Vil du med ud og sejle langt næste sommer?

Invitation til medlemmer af Aarhus sejlklub

På søndag kl. 14 – 16 låner Foreningen til Langturssejladsens Fremme klubhuset, og medlemmer af Aarhus Sejlklub er velkomne til at deltage og måske få inspiration……. (selv om der står noget med tilmelding, så skal I bare møde op).

Invitation til sejlklubbens medlemmer

FTLF Foreningen til Langtursejlerne afholder KICK-OFF-møde om Flotiller 2019.

Søndag den 18. november 2018 kl. 14.00 -16.00

Siden 2011 har FTLF med stor succes gennemført flotillesejladser, Skotland, Skt. Petersborg, Sognefjorden, Amsterdam/London, De Britiske Kanaløer, Baltic Rally (Østersøen rundt), Færøerne.

 Det er tydeligt, at FTLF har ramt et behov med disse sejladser. Det er hyggeligt at være sammen med ligesindede, og erfarne sejlere har stået for planlægningen. Nogle får måske det lille skub, der skal til, for at gøre alvor af tankerne om, at sejle lidt længere end man plejer at gøre på det årlige sommertogt.

Sejladserne er planlagt således, at man kan sejle individuelt mellem aftalte destinationer undervejs.

 Sejladserne slutter hvor Flotillen nu er planlagt at gå hen det pågældende år, og erfaringen viser, at mange også slår følgeskab på hjemturen. 

Ved sejladser i rum sø, aftaler de der ønsker at være i radiokontakt, med passende intervaller.

 Der vil være planlagt forskellige aktiviteter undervejs – f.eks. sightseeing og fællesspisning. Ofte har de deltagende både, gæster med et stykke af vejen. Børn og børnebørn eller sejlervenner, som har lyst til at prøve længere sejlads i sikre hænder.

FTLF laver som regel 2 årlige flotiller:

En for dem der ikke har så meget tid ca. 3 uger, og en for dem der har ca. 6 uger. 

I 2018 var der 2 flotiller – en til Gdansk, Polen for dem der ikke har så meget tid. 

Og en flotille for familier m/børn til Kolberg i Polen.

Det er sjovt og lærerigt at planlægge en Flotilletur:

 At se på søkortet, tegne en rute, lave sejlplaner 2-3-4 dages distancer mellem vores møde-havne. Planlægge grill eller restaurant, sightseeing eller molebøf.

 Det er helt op til Planlæggerne. 

Følgende ideer ligger allerede i inspirationsbanken 

Sognefjorden, Norge (3-6 uger)

Stockholm, Øst Sverige langs skærgården (3 og 6 uger)

Familietur for Børnefamilier (8-10 dage)

Rusland og Norge (en længere tur) se Facebook FTLF-Rusland 2019 

Uanset om I vil deltage i planlægningen og/eller flotillesejladsen, så er det dejligt at modtage så mange input og ønsker som muligt 

Kaffe/the og kage vil blive serveret, mod betaling af 20 kr. via mobilepay eller kontant?.Venligst skriv hvis I ønsker dette.

Tilmelding skal ske senest den 13. november 2018, på email: jeanet@ftlf.dk.

Velkommen 

Lone Hougaard
FTLF Flotille Udvalget