Regnskab 2017/18

Det reviderede regnskab kan downloades og læses/udskrives via nedenstående link. Regnskabet vil hurtigst muligt, også ligge til gennemsyn i klubhuset.

René Kloborg Jacobsen,
kasserer