Vil du være HAVNEASSISTENT i Aarhus Lystbådehavn?

 Sejlklubben BUGTEN og Aarhus Sejlklub søger ekstra havneassistenter i Aarhus Lystbådehavn for sommerhalvåret. Der er tale om deltidsbeskæftigelse med løn. 

Havneassistenternes primære opgave er at servicere overnattende gæstesejlere, der benytter de to klubbers faciliteter i Aarhus Lystbådehavn. Betjening af gæstesejlerne foregår som et samarbejde mellem de to sejlklubber. Du skal 

• kontrollere at gæsterne har betalt for deres ophold – assistere med online betaling 

• informere om praktiske forhold (adgang til toilet/bad, vand, el. mv.) 

• anvise ledige pladser og hjælpe ved fortøjning mv. 

• kontrollere rengøring af baderum, lettere oprydning mv. 

• administrere ledige/optagede pladser (mail/SMS) 

• være synlig på havnen 

• yde generel turistinformation i øvrigt 

Ansættelsesperioden går fra medio maj til medio september. I højsæsonen (ca. uge 26 – uge 34) er havneassistenterne på havnen to gange dagligt, fra kl. 7 til ca. 9 om morgenen og én time igen om aftenen. I den øvrige del af sæsonen min. én gang dagligt. Der forventes betjening af sejlerne syv dage ugentlig. Derfor fungerer det bedst, at tre personer deler ansættelsen. 

Aflønning sker på timebasis til kr 150, pr time. I højsæsonen vil det (afhængig af behovet) svare til 3×7 timer = 21 timer ugentlig til deling mellem de tre assistenter. Assistenterne aftaler selv indbyrdes en vagtplan for sæsonen. Med 3 assistenter vil der være mulighed for at holde ferie, weekend fri og lignende. 

Bemærk: Der er tale om udendørs arbejde. Du må påregne at skulle ombord på nogle af bådene. Gæstesejlernes betalinger foregår online – oplysningerne kan derefter ses på havneassistentens tablet. Se nærmere om stillingerne på www.aarhussejlklub.dk/gæstesejler eller www.bugten.dk. Her kan du finde mere information om jobbet under ”Arbejdsbeskrivelse for Havneassistenter”. 

Vi forventer at du: 

• er venlig, imødekommende og udpræget serviceminded 

• er pligtopfyldende, stabil og myndig 

• er fleksibel mht. til arbejdstider 

• taler og forstår engelsk (også gerne tysk) 

• er nysgerrig og udadvendt med lyst til at tale med fremmede 

• har kendskab til klubliv, sejlads, havne og turisme i almindelighed. Dette vil være en fordel, men er ingen betingelse. 

Yderligere oplysninger ved henvendelse til Sejlklubben BUGTEN (tlf. 2684 3236), eller Aarhus Sejlklub (tlf. 2392 3785). 

Ansøgning sendes til havn@aarhussejlklub.dk mrk. ”Havneassistent” senest 31.03.2021