Voksenjolle opstartmøde – referat

Hermed referatet fra opstartmødet som vi holdt i jollehuset. Af referatet kan du se hvordan vi tænker os forårs sæsonen skal forløbe:

Referat Voksenjolle opstartmøde 2018                                                               21. Marts 2018  

Der var mødt ca. 12 sejlere. Heraf 3 nye. 2 Wayfarer og en helt uprøvet.

1) Efter en navne og præsentationsrunde valgtes Carl Johan til ordstyrer og referent.
Per styrede dagsordenen fra sin telefon.

2) Onsdagstræning
Per lagde ud med at præsentere planen for onsdagstræning / sejlads.
Planen går i store vendinger ud på at dele forsommerens onsdage i tre grupper efter nedenstående skema:

11. April

18. April
25. April

2. Maj

Onsdagstræning med træner. Fokus på træning. Måske bane, måske ikke bane, men i hvet fald træner.

Skippermøde kl 17:30

9. Maj

16. Maj

23. Maj

30. Maj

6. Juni

Onsdagssejladser. Fokus på træning. Måltagning noteres ikke.

 

 

 

 

”Jollens dag”. Denne onsdag fletter vi med sejlerskolen. Vi skal have så mange sejlerskoleelever som muligt ud at prøve jollesejlads. Alle Wayfarer skal på vandet, begge Contender klubjoller skal ud, og vi skifter rundt ude på vandet.

13. Juni

20. Juni

Klubmesterskab for alle klasser. Forhåbentlig 2 x 4 sejladser. Måltagning.

20. Juni er der grillaften og hygge til langt ud på natten. Præmier uddeles.
(NOTE – Denne dag flyttes måske til d. 27)

Per skaffer trænere til de fire onsdage, og vi har booket rib til disse også på klubbens bookingside for ribs.
Hvad der præcist skal trænes på de enkelte onsdage planlægges på dagen ud fra vejret.
Men fast er det at der er skippermøde kl. 17:30. Kan man ikke nå det er man velkommen på vandet alligevel.
De-briefing bagefter er det vigtigste.

3) Onsdagssejlads
Onsdagssejladser plejer at blive organiseret af en egen gruppe. Sådan skal det nok fortsætte med at være, idet der jo er flere end voksenjollerne der har interesse i og glæde af onsdagens sejlads.
Per vil sørge for at kontakte rette parter og sejlerskolen for at sikre at der fortsat er en gruppe omkring dette. Aftaler med dommerne og dommerbåden etc. skal jo på plads.

4) Jollepladser 2018
Thomas var desværre syg, så Carl Johan fremlagde mundtligt nedenstående grovskitse.
Skitsen er ved at blive opdateret af Thomas og vil blive fremsendt til Jesper Andersen fra bestyrelsen for check og godkendelse. Planen vil komme til at hænge på opslagstavlen i jollehuset:

Vi skal flytte vore joller i forbindelse med VM2018. Alle skal påregne dette fra omkring 1. Juli til frem til 15. August. Vi forventer at klubben/VM ledelsen forhandler en aftale om genhusning i vore naboklubber på plads.

5) Jollens dag
Igen i år vil vi holde ”jollens dag”. Det er en dag hvor vi inviterer nye til at komme og sejle jolle. I år har vi valg at lave det som et samarbejde med sejlerskolen, idet vi har lagt det på onsdag d. 6 juni hvor sejlerskolen også har træning. Vi tænker at tage så mange joller på vandet som muligt, og give så mange af sejlerskole eleverne, som vi kan, en prøvetur i jolle.
Sejlerskolen vil være ude med deres H-både, der vil forhåbentligt være mange Wayfarer ude, og vi vil have Contender klubjoller på vandet. Vi tænker at vi bytter rundt ude på vandet, så jollesejlere prøver H-båd og eleverne prøver joller.

6) Valg til voksenjolleudvalget
Udvalget accepterede at fortsætte, men Henning ønskede støtte til de mange møder omkring vore fysiske rammer, sejlsportscenter etc. Søren Ladefoged indvilligede i at indgå i udvalget, og deltage i dette.
Samtidigt blev vi enige om at opfordre Wayfarerne til at deltage i møderne, og eventuelt udskifte og supplere til jolleudvalget selv.

7) Eventuelt.
a) Karsten reklamerede for at blive frivillig ved VM2018. Man skal gå ind på stævnets hjemmeside og finde tilmeldingen for frivillige. Særligt Marshalbåde mangler frivillige.

b) Henning sagde at vi skal være mere synlige i Basecamp, og at vi skal bidrage med vedligehold af klubbens ribs.

c) Der vil være en klubarbejdsdag her i foråret, hvor vi kan indrette jollepladsen. Dagen er ikke annonceret endnu.

d) Henning påpegede at klubmesterskabet kommer til at kollidere noget med Kielerugen.

e) Og vi starter med at sejle mandag, onsdag og i weekenden så snart vejret tillader det.