Aarhus Kommune bevilgede fredag den 18. september et anlægstilskud på 10 millioner til sejlsportscentret

Tak til byrådet og alle vores støtter for denne hjælp!
Byrådsbeslutningen hjælper både i forhold selve anlægsfinansieringen, og i forhold til fundraisingen fra andre fonde.
Vi mangler stadig nogle millioner, så der arbejdes videre med fundraising.
Sejlsportscentret er tiltænkt en væsentlig rolle i afviklingen af VM i sejlsport 2018. I årene fremover vil sejlsportscentret kunne danne rammen om flere store internationale sejlevents og dermed bidrage til, at Aarhus sættes på landkortet. Desuden vil sejlsportscentret danne rammen om en række lokale og nationale sejlsportsaktiviteter for såvel bredde som elite. Forligspartierne er på den baggrund enige om at afsætte et anlægstilskud på 10 mio. kr. i 2018. Den resterende del af anlægsudgifterne forudsættes dækket via fondsbidrag og eventuel optagelse af lån i Fonden Aarhus Internationale Sejlsportscenter. Med henblik på sidstnævnte bemyndiger forligspartierne Kultur og Borgerservice til at stille en garanti på op til 10 mio. kr. udenfor magistratsafdelingens årlige garantiramme, som Fonden Aarhus Internationale Sejlsportscenter kan anvende til formålet.