Stativordning

Aarhus Sejlklub og Sejlklubben Bugten har siden 2012 sammen indkøbt og anvendt fælles stativer for at sikre:

  • at alle stativer er sikkerhedsmæssigt forsvarlige.
  • at stativerne nemt kan stables tæt sommer som vinter.
  • at stativerne er ens og ikke personligt ejede, da det sparer de frivillige hjælperes tid.
  • at fælles indkøb og drift gør det enkelt og billigt for alle.

Nye kølbådsejere skal indtræde i stativordningen. Efterhånden som gamle stativer udfases, overgår alle klubbernes medlemmer til den nye ordning. I 2018 indgår omkring 50 procent af stativerne i ordningen.

Indskuddet man betaler for at indgå i ordningen reguleres så de følger priserne på nyindkøbte stativer. Så håndbog for kølbådsejere for aktuelle priser.

Tilmelding til stativordning
Der er et administrationsgebyr på 500 kr., når man indtræder i ordningen. Indskuddet i ordningen afskrives med årligt 5 % lineært, dvs. at indskuddet er afskrevet 100 % efter 20 år. Udtræder man eksempelvis af ordningen efter fem år, får man refunderet 75 % af indskuddet. Ordningen optjener efterhånden et overskud, som bl.a. anvendes til eftersyn, reparation og erstatning af stativerne og til generel fornyelse af stativmateriellet.

  1. Send en mail til mail@aarhussejlklub.dk– skriv “Stativordning” i emnefeltet. og angiv om et 3, 6 eller 12 tons stativ ønskes.
  2. Den stativansvarlige fra Kølbådsudvalget fremsender betalingsoplysninger og en Stativaftale til medlemmet til underskrift.
  3. Der fremskaffes et stativ til medlemmet, der får besked når betalingen er registreret og stativet klar.

Afmelding fra stativordning

Har man ikke længere har brug for stativet, send en mail til mail@aarhussejlklub.dk – skriv “Stativordning” i emnefeltet. Klubben formidler kontakt til nye brugere, som vil overtage brugsretten til stativet. Når det er sket, vil man få sit indskud udbetalt med fradrag af afskrivninger, pt. 5 % lineært pr. sæson man har haft brugsretten til stativet.

Mærkning af stativer

Har man et af de gamle personlige “SÅL-stativer” eller et andet godkendt personligt stativ, skal mærkes på skråstiverne i begge ender, så bådnavn og klub kan læses også når stativerne er stablet.

Klubberne mærker stativordningens stativer med en QR-kode. De må ikke mærkes med bådnavn, idet de er fuldt ud ombyttelige.

Sidst revideret: 18.03.18 JPT


Stativordning ansvarlig:

Fotografen er på vej...

Finn Albrechtsen

Kølbådsudvalg, kontaktperson i SÅL (Samvirket Århus Lystbådehavn), kraner, traktorer, trucks, stativordning