Om Kølbådsafdelingen

Gå til kontaktpersoner

Målgruppen.

Er du medlem af Aarhus Sejlklub, og har din båd fast plads ved klubbens broer i Aarhus Lystbådehavn, er du automatisk medlem af ASK´s Kølbådafdeling. Kølbådudvalget (KBU) der er afdelingens daglige ledelse, har til opgave at informere, koordinerer og inddrage kølbådafdelingens medlemmer i de mange udfordringer og opgaver det kræver at udvikle, drifte og vedligeholde sejlklubbens fartøjsstation.

Kølbådafdelingens formål er:

 • at understøtte sejlklubbens strategi på kølbådsområdet.
 • at udvikle gode faciliteter til sejlads, træning og stævner.
 • at udvikle, drifte og vedligeholde en sikker, smuk og brugervenlig havn.

Kølbådudvalgets arbejdsområde.

Fysiske arbejdsområder:

 • Alle bådpladser i vand og på land tilknyttet Aarhus Sejlklub
 • Alle broer med tilhørende faciliteter for pladshavere og gæster tilknyttet Aarhus Sejlklub’s bådpladser.
 • Aarhus Sejlklub’s andel af servicearealerne ved 10 ton kran og mastekran.
 • Aarhus Sejlklubs andel af kraner, løftegrej og maskinhus m.m. under SÅL

Administrativt arbejdsområde:

 • Pladsformidling.
 • Informationsformidling vedr. kølbådenes havne- og pladshaverforhold.
 • Gæstesejler-administration og -service.
 • Pladshaver-relevant samarbejde/forhandling med SBA, SÅL, Fællesråd og Kommune.
 • Administration af broer, løftegrej, stativordning, servicearealer, og vinteroplagring af både på land.
 • Budgetlægning for kølbådsafdelingen, Fælles Fartøjsstation og SÅL

Andet:

 • Sejladsrelaterede sociale arrangementer.
 • Bidrage med arbejdskraft til klubbens stævner og sejladsarrangementer.

Kølbådudvalgets mandat

 • Overordnet håndteres klubpolitikken af bestyrelsen og det “pladshaveroperative” niveau af Kølbådudvalget.
 • KBU er et åbent udvalg, der nedsættes af pladshaverne på et årligt repræsentantskabsmøde.
 • Udvalget tilstræber i sin sammensætning at repræsentere alle de væsentligste grupper af kølbådsejere, f.eks. klassebåde, tursejlere, små både og store både.
 • KBU konstituerer sig selv med koordinatorer for div. primære ansvarsområder samt en afdelings formand.
 • Kølbådafdelingen er ansvarlig for det på generalforsamlingen vedtagne budget, og indstiller budgetforslag til bestyrelsen.
 • KBU holder bestyrelse og pladshavere orienteret om udvalgets aktiviteter og opgaver.
 • KBU kan efter bestyrelsens forudgående godkendelse repræsentere klubben og dennes interesser og holdninger.

Udvalget tilstræber følgende årshjul.

 • Oktober – april: Månedlige KBU møder.
 • Ultimo februar: Afdelingens repræsentantskabsmøde.
 • April: Velkomst til nye kølbådsejere.
 • April – september : Ingen faste møder.
 • September – oktober: Budget møder.
  * * *


Kontaktpersoner for kølbådsafdeling:

Jeppe Plenge Trautner

KBU afdelingskoordinator. KBU Stativordning.

Peter C. Nielsen

KBU Materielkoordinator
Poul Keller Jensen

Poul Keller Jensen

KBU Brokoordinator, Kontaktperson for bådtelt
+45 2779 0541

Steen Hinrichsen

Fartøjsinspektør
Kontaktperson Seniorgruppen
 +45 5020 0022

Ninna Precht

Bestyrelse suppl.
Klubaftener mv.
KBU Gæstesejlerforhold
Mia Kavanagh

Mia Kavanagh

Bestyrelse associeret
Kommunikation.
KBU Gæstesejlerforhold


Adhoc assistance:

Hans Lassen

KBU Adhoc assistance
André Schmidt

André Schmidt

ASK Web, KBU Web/Kommunikation

Du kan kontakte kølbådsafdelingen via e-mail
keelboat@aarhussejlklub.dk

Se nyheder via kølbådsafdelingens Facebook gruppe.