Om Kølbådsafdelingen

Gå til kontaktpersoner

Målgruppen.

Er du medlem af Aarhus Sejlklub, og har din båd fast plads ved klubbens broer i Aarhus Lystbådehavn, er du automatisk medlem af ASK´s Kølbådafdeling. Kølbådudvalget (KBU) der er afdelingens daglige ledelse, har til opgave at informere, koordinerer og inddrage kølbådafdelingens medlemmer i de mange udfordringer og opgaver det kræver at udvikle, drifte og vedligeholde sejlklubbens fartøjsstation.

Kølbådafdelingens formål er:

 • at understøtte sejlklubbens strategi på kølbådsområdet.
 • at udvikle gode faciliteter til sejlads, træning og stævner.
 • at udvikle, drifte og vedligeholde en sikker, smuk og brugervenlig havn.

Kølbådudvalgets arbejdsområde.

Fysiske arbejdsområder:

 • Alle bådpladser i vand og på land tilknyttet Aarhus Sejlklub
 • Alle broer med tilhørende faciliteter for pladshavere og gæster tilknyttet Aarhus Sejlklub’s bådpladser.
 • Aarhus Sejlklub’s andel af servicearealerne ved 10 ton kran og mastekran.
 • Aarhus Sejlklubs andel af kraner, løftegrej og maskinhus m.m. under SÅL

Administrativt arbejdsområde:

 • Pladsformidling.
 • Informationsformidling vedr. kølbådenes havne- og pladshaverforhold.
 • Gæstesejler-administration og -service.
 • Pladshaver-relevant samarbejde/forhandling med SBA, SÅL, Fællesråd og Kommune.
 • Administration af broer, løftegrej, stativordning, servicearealer, og vinteroplagring af både på land.
 • Budgetlægning for kølbådsafdelingen, Fælles Fartøjsstation og SÅL

Andet:

 • Sejladsrelaterede sociale arrangementer.
 • Bidrage med arbejdskraft til klubbens stævner og sejladsarrangementer.

Kølbådudvalgets mandat

 • Overordnet håndteres klubpolitikken af bestyrelsen og det “pladshaveroperative” niveau af Kølbådudvalget.
 • KBU er et åbent udvalg, der nedsættes af pladshaverne på et årligt repræsentantskabsmøde.
 • Udvalget tilstræber i sin sammensætning at repræsentere alle de væsentligste grupper af kølbådsejere, f.eks. klassebåde, tursejlere, små både og store både.
 • KBU konstituerer sig selv med koordinatorer for div. primære ansvarsområder samt en afdelings formand.
 • Kølbådafdelingen er ansvarlig for det på generalforsamlingen vedtagne budget, og indstiller budgetforslag til bestyrelsen.
 • KBU holder bestyrelse og pladshavere orienteret om udvalgets aktiviteter og opgaver.
 • KBU kan efter bestyrelsens forudgående godkendelse repræsentere klubben og dennes interesser og holdninger.

Udvalget tilstræber følgende årshjul.

 • Oktober – april: Månedlige KBU møder.
 • Ultimo februar: Afdelingens repræsentantskabsmøde.
 • April: Velkomst til nye kølbådsejere.
 • April – september : Ingen faste møder.
 • September – oktober: Budget møder.
  * * *


Kontaktpersoner for kølbådsafdeling:

Fotografen er på vej...

Jørgen Ringgaard

KBU Afdelingskoordinator

Peter C. Nielsen

KBU Materielkoordinator
Poul Keller Jensen

Poul Keller Jensen

KBU Brokoordinator
André Schmidt

André Schmidt

ASK Web, KBU Webkoordinator

Steen Hinrichsen

Fartøjsinspektør
Kontaktperson Seniorgruppen
 +45 5020 0022

Ninna Precht

Bestyrelse suppl.
Klubaftener mv.
KBU Gæstesejlerforhold
Mia Kavanagh

Mia Kavanagh

Bestyrelse associeret
Kommunikation.
KBU Gæstesejlerforhold


Adhoc assistance:

Jeppe Plenge Trautner

KBU Adhoc assistance

Hans Lassen

KBU Adhoc assistance

Du kan kontakte kølbådsafdelingen via e-mail
keelboat@aarhussejlklub.dk

Se nyheder via kølbådsafdelingens Facebook gruppe.