Vore broer

ASK råder over et antal bådpladser ved broerne 7, 8, 9, 10 og 11 – alle på havnens østside – samt et mindre antal pladser på vestsiden.  Der er endvidere mulighed for fortøjning langs “Bryggen” efter nærmere retningslinier.

Bådenes placering i havnen fremgår af fartøjsplanen over ASK’s fartøjsstation. Planen opdateres løbende. En kopi af planen findes i ophængsskabet udenfor klubhuset. Oversigten findes i elektronisk form på siden Bådpladser.