Vore broer

ASK råder over et antal bådpladser ved broerne 7, 8, 9, 10 og 11 – alle på havnens østside – samt et mindre antal pladser på vestsiden.  Der er endvidere mulighed for fortøjning langs “Bryggen” efter nærmere retningslinier.

Se størrelsen på de enkelte bådpladser på Fartøjsstationen.

Bådenes placering i havnen fremgår af Pladsoversigt over ASK Fartøjsstation. Oversigten opdateres løbende. En kopi findes i ophængsskabet udenfor klubhuset.