Nyt bookingsystem

– til kran og løftegrej samt mulighed for betaling af kranfører pr. 1/6 2023.

Fra 1/6 2023 Introducerer vi et nyt bookingsystem til den store blå 10-tons kran, truck og løftevogn. Herudover kan klubmedlemmer også booke og betale for en kranfører, der styrer kran og maskiner. Vi har ansat et par uddannede kranførere, som i deres fritid er villige til at hjælpe os. Ordningen bliver et forsøg i sommeren 2023, som vi evaluerer herefter. 

Der vil fremover kun være én måde at booke og to måder at betjene kran og løftegrejet. Bookingen sker online. Betjeningen sker ved selvbetjening eller ved en kranfører. Dvs. klubmedlemmer kan fortsat betjene maskiner og den store blå kran op til 8 tons selv, efter en grundig introduktion. Eller man kan booke og betale en fører af kranen op til dens fulde kapacitet på 10 tons

Herudover vi vil altid opfordre til, at klubmedlemmer hjælper hinanden i grupper. Selvbetjening af kranen (max 8T) kræver godkendt kursus OG at man er noteret som godkendt kranfører (8T) i klubbens kranjounal.

Booking skal foregå efter følgende opskrift:

 1. Selvbetjening: Bådejer booker kran og maskiner i et ledigt tidsrum (60 min.). Online booking-systemet findes her: https://blaa-kran.planway.com/
  1. Bådejer vælger dato og tidspunkt, kan få vist sine bookinger og kan aflyse en booking.
  1. Bådejer betjener selv kran og løftegrej indenfor tidsrummet.
 2. Hvis bådejer ønsker kranfører, bookes og betales vedkommende samtidig med kran og maskiner. Kranfører bestemmer sine ledige tidsrum og kan flytte på en booket tid for at optimere kalenderen. Kranfører kan nægte at udføre en opgave af flere årsager, f.eks. manglende markering af løftestroppernes placering på båden (løftemærkater), bådens vægtfordeling vurderes at være uhensigtsmæssig, bådstativ vurderes at være uhensigtsmæssigt.
  Bådejer kender selv sin båd og stiller med arbejdsvillige hjælpere. Bådejer markerer løftestroppernes placering på sin båd (løftemærkater) ift. bådens vægt, skrogform og vægtfordeling. Se vejledning nedenfor.

Ansvaret for den løftede båd har vedkommende, som betjener kranen og maskinerne.

 • Når det er bådejers egen betjening, er det bådejers eget ansvar og egen forsikring, som dækker. Derfor skal bådejer sørge for, at ansvar/kasko/ulykke forsikringer dækker det ønskede ved kranløft og transport af såvel egne ting, andres ting som skade på tredjepart/personer.
 • Når sejlklubbens udpegede kranfører betjener grejet, er det sejlklubbernes ansvar og forsikringer, som dækker. Se forsikringsoversigt her.

Bookingsystemet administreres af – og har en superbruger i Aarhus Sejlklubs sekretariat (Jens C. Jakobsen).

Århus d. 3/6 2023 – Samvirket Århus Lystbådehavn (SÅL)
Aarhus Motorbådsklub (AMK)
Sejlklubben Bugten Aarhus (SBA)
Aarhus Sejlklub (ASK)

.

Vejledning til brug af kran og løftegrej

 • Brug af kran og løftegrej kræver medlemskab af en af sejlklubberne, husk synligt medlemsmærkat.
  • Aarhus Motorbådsklub (AMK)
  • Sejlklubben Bugten Aarhus (SBA)
  • Aarhus sejlklub (ASK)
 • Sørg altid for at have hjælpende hænder nok. 
  • Der skal mindst være bådejer og 2 arbejdsvillige hjælpere til håndtering af en båd.
  • Vær forberedt og i god tid med din båd.
  • Mast/bom/stag/vanter skal være ordnet, så kranen kan komme til.
  • Skal din mast af eller på, er det vigtigt, at du ikke blokerer arbejdsområdet/kajen/bassinet.
  • Efter endt arbejde skal affald bortskaffes og løse effekter fjernes.
 • Følg kranførerens instruktion og vejledning. Dette indebærer bl.a. følgende:
  • Styring af båden ved hjælp af bådens fortøjninger
  • Justering af støttepunkter på bådstativet (såvel ved optagning som ved søsætning)
  • Forberede bådstativ og efterfølgende oprydning
  • Der hænger arbejdshjelme i maskinhuset, som kan lånes.
  • Iflg. Arbejdstilsynets regler skal der bæres hjelm under kran/bådhåndtering. Færdsel under en frit hængende båd er forbudt. Det anbefales derfor at man ved vask eller maling af bund sætter båden i stativ.
 • Aflysning ved dårligt vejr og nedbrud
  • Kranen kører ikke i meget dårligt vejr, f.eks. kraftig vind, meget nedbør eller frost.
  • Kranen kører ikke, hvis der sker nedbrud, eller grejet ikke fungerer efter dets hensigt.
  • Det er suverænt kranfører, der bestemmer, om kranen kører eller en booking aflyses. Vi ved dette kan være ubelejligt, og vi beder om din forståelse af hensyn til grej og personsikkerhed.
 • Båden skal have løftemærkater, hvor kranens løftestropper skal placeres under båden.
  • Markering er nemmere, når båden er på land, og så er det gjort, før den skal op af vandet igen.
  • Det er i bådejers egen interesse at markere, hvor løftestropperne kan placeres, så båden er i ligevægt, og stropperne ikke skrider, når båden løftes. Så er sandsynligheden mindre for skader på båden, dens ror/propel/aksel/drev/mast/stag/vanter/beslag/lanterne eller andet.
 • Båden skal placeres i bådstativet, så bådens vægt er godt fordelt, og så placering af stativets støttepunkter passer til bådens bund.
  • Båden vægt skal bæres af kølen og midten af bådstativet, ikke bådens sider.
  • Ved støttepunkterne på bådens sider bør der ikke være mere af bådstativets gevind stangen synlig end højest nødvendigt, da stangen er svagere dimensioneret end det tykke stativben, som stangen sidder i.
  • Støttepunkterne skal være spændt til men ikke for hårdt, så båden er understøttet men ikke bæres af støttepunkterne. Det er bådens køl, der skal bære bådens vægt. Ellers kan der opstå buler i bunden af båden.
 • Båden skal placeres i bådstativet, så regnvand kan løbe ud af bådens cockpit.