NB! UDSKYDES til senere: FTLF og ASK motorkursus d. 5. april 2020

Aarhus Sejlklub og Foreningen til Langtursejladsens i fremme i Aarhus afholder 1-dages kursus for begge foreningers medlemmer i bådmotorer, hvor vægten lagt på dieselmotorer i sejlbåde.

“Bådmotoren – viden og professionel sparring om dine (eller ægtefællens) erfaringer med bådens dieselmotor. Teori og ”hands on”.”

Tilmelding via linket https://agaarhus.nemtilmeld.dk/

Der er 18 pladser og princippet er “først til mølle”, Prisen er 450 kr. Læs vedhæftede opslag.

Mh Jeppe P. Trautner,
ASK kølbådsudvalg