Orientering til Aarhus Sejlklubs medlemmer

Aarhus Sejlklub har 26. januar 2023 afholdt ordinær generalforsamling.

En af generalforsamlingens opgaver er at vælge formand for klubben. Klubbens nuværende formand Ib Tranberg ønsker ikke genvalg.

Det er ikke lykkedes bestyrelsen af finde en ny formandskandidat. Der meldte sig heller ingen formandskandidat på generalforsamlingen. Derfor har det ikke været muligt at vælge en ny formand.

Da en forening ikke kan eksistere uden en formand, blev det besluttet at suspendere resten af generalforsamlingen med henblik på at genoptage generalforsamlingen om 6 uger torsdag 9. marts 2023 kl. 19.00. Sted meddeles senere.

Når generalforsamlingen genoptages, vil der være valg af formand, bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisorer.

Suspension af generalforsamlingen indebærer, at den nuværende formand og bestyrelse fortsætter i de kommende 6 uger. Bestyrelsen vil i den kommende periode arbejde for at finde en ny formand.

Generalforsamlingen tiltrådte bestyrelsens forslag til budget. I budgettet er afsat midler til at styrke klubbens sekretariat med henblik på at løfte en del af de opgaver, som hidtil har ligget på formanden. Hensigten hermed er, at arbejdsopgaven for en ny formand bliver væsentligt mindre end hidtil. 

Referat af den samlede generalforsamling vil blive udsendt efter generalforsamlingens endelige afslutning 9. marts 2023.

Med venlig hilsen Aarhus Sejlklubs bestyrelse